UNICEF – dostęp dzieci do nauki zdalnej na świecie

Co najmniej jedna trzecia uczniów na świecie – 463 mln dzieci – nie miała dostępu do nauki zdalnej w czasie zamknięcia szkół z powodu pandemii.  

Liczba dzieci, których nauka została przerwana na wiele miesięcy jest ogromna. To kryzys w światowym systemie edukacji. Jego skutki mogą być odczuwalne w gospodarkach i społeczeństwach przez następne dziesięciolecia, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF.

Zamknięcie szkół dotknęło blisko 1,5 mld uczniów. Przygotowany przez UNICEF raport dotyczący zdalnego nauczania ujawnia głębokie nierówności w dostępie do tej formy nauki.

W raporcie została przeanalizowana dostępność technologii i narzędzi potrzebnych do zdalnego nauczania w domach. Badanie zostało przeprowadzone wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym w 100 krajach na świecie. Dane obejmują dostęp do telewizji, radia i Internetu oraz dostępność programów do nauki na tych platformach w czasie zamknięcia szkół.

Chociaż raport przedstawia niepokojący obraz braku zdalnego nauczania podczas zamknięcia szkół, UNICEF ostrzega, że w rzeczywistości sytuacja jest znacznie gorsza. Nawet jeśli dzieci mają w domu dostęp do niezbędnych narzędzi i technologii, mogą nie być w stanie z nich korzystać. Wśród przyczyn są: obowiązki domowe, zmuszanie do pracy, złe warunki do nauki i brak wsparcia w korzystaniu z programów nauczania online.

Raport zwraca uwagę na znaczne nierówności występujące między regionami. W najgorszej sytuacji są uczniowie w Afryce Subsaharyjskiej. Prawie połowa dzieci w wieku szkolnym nie ma tam możliwości skorzystania z nauki zdalnej.

Region Odsetek uczniów którzy nie mają dostępu do zdalnego nauczania (%)Liczba uczniów którzy nie mają dostępu do zdalnego nauczania
Afryka Wschodnia i Południowa 49% 67 mln 
Afryka Zachodnia i Środkowa  48% 54 mln 
Azja Wschodnia i region Pacyfiku  20% 80 mln 
Bliski Wschód i Afryka Północna  40% 37 mln 
Azja Południowa38% 147 mln 
Europa Wschodnia i Azja Centralna 34% 25 mln 
Ameryka Łacińska i Karaiby  9% 13 mln 
Świat31% 463 mln 

Dzieci w wieku szkolnym z najuboższych rodzin i dzieci mieszkające na obszarach wiejskich to dzieci w zdecydowanie najgorszej sytuacji. Na całym świecie, 72% uczniów, którzy nie mają dostępu do zdalnego nauczania pochodzi z najuboższych rodzin. W krajach o średnich dochodach, dzieci z najuboższych rodzin stanowią aż 86% wszystkich uczniów, którzy nie mają dostępu do nauki zdalnej. Globalnie, 3/4 dzieci w wieku szkolnym bez dostępu na nauki zdalnej mieszka na obszarach wiejskich.

Raport zwraca również uwagę na występujące różnice w dostępie do zdalnej nauki w różnych grupach wiekowych. Najmłodsi uczniowie są tą grupą wiekową, która najprawdopodobniej „przegapi” naukę zdalną w najbardziej istotnych dla nich latach nauki i rozwoju. Według autorów raportu:

  • do co najmniej 70% uczniów w wieku przedszkolnym – 120 mln dzieci – nie można dotrzeć, głównie ze względu na ograniczenia w nauce online dla małych dzieci, brak programów nauki zdalnej dla tej kategorii wiekowej oraz brak sprzętu domowego;
  • co najmniej 29% uczniów szkół podstawowych – 217 mln dzieci – nie jest objętych programami nauki zdalnej;
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych byli w najlepszej sytuacji, przy czym co najmniej 18% z nich – 48 mln – nie miało zasobów technologicznych umożliwiających dostęp do zdalnej nauki.

UNICEF apeluje do rządów państw o priorytetowe traktowanie bezpiecznego, ponownego otwarcia szkół, gdy obostrzenia związane z pandemią zostaną złagodzone. UNICEF apeluje także o włączenie nauki korekcyjnej do planu ponownego otwarcia szkół. Polityka i praktyki związane z otwarciem szkół muszą obejmować rozszerzenie dostępu do edukacji, w tym nauki zdalnej, zwłaszcza dla grup marginalizowanych. System edukacji powinien być również dostosowany i zbudowany tak, aby mógł być odporny na przyszłe kryzysy.