Warsztaty Europejskie w klasach siódmych

wpis w: Aktualności | 0

W dn. 11.04.24r delegacja uczniów naszej szkoły z klas 7 wzięła udział w 4 godzinnej
konferencji „Świadomi Europejczycy w Chorzowie”, poświęconej możliwościom działania
młodych osób w Unii Europejskiej, zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta
Chorzów wraz z Fundacją Dyplomacji Przyszłości.
Spotkanie rozpoczęła Daria Socha prelekcją pt:„ Staże w Parlamencie Europejskim”,
podczas których słuchacze w części warsztatowej uczestniczyli w interaktywnym konkursie
wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i rozwiązywali przykładowy test w języku
angielskim dla kandydatów na stażystów PE. W przerwie, zwiedziliśmy ekspozycję w
Muzeum Hutnictwa, następnie uczniowie wzięli udział w panelu dyskusyjnym wraz ze
słuchaczami z chorzowskich szkół ponadpodstawowych i członkami stowarzyszenia
Brudnopis Śląski.
Bardzo dziękujemy MRM za ciekawą inicjatywę, wiedza pozyskana na konferencji pozwoli
naszym uczniom w przyszłości skorzystać z wielu ścieżek ciekawych i rozwojowych
projektów proponowanych przez UE.

Opracowała: Marzena Naliwajko