Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

wpis w: Nauczyciele | 0

NASZA KADRA

Imię i nazwisko nauczycielaStopień awansu zawodowegoAdres e-mail
DYREKTOR  
mgr Hanna Gościniaknauczyciel dyplomowanydyrektor@sp12chorzow.pl
WICEDYREKTOR  
mgr Aneta Mioduszewska          nauczyciel dyplomowanywicedyrektor@sp12chorzow.pl
mgr Martyna Górnynauczyciel mianowanymgorny@sp12chorzow.pl
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  
Klasa 1a
mgr Weronika Zawisnauczyciel kontraktowywzawis@sp12chorzow.pl
mgr Joanna Tomczaknauczyciel kontraktowyjtomczak@sp12chorzow.pl
Klasa 1b
mgr Anna Parysnauczyciel początkującyaparys@sp12chorzow.pl
mgr Karina Skoczylasnauczyciel mianowanykskoczylas@sp12chorzow.pl
Klasa 1c
mgr Anna Kwarciany – Wróbliknauczyciel dyplomowanyakwarcianywroblik@sp12chorzow.pl
mgr Agnieszka Fogtnauczyciel początkującyafogt@sp12chorzow.pl
Klasa 2a  
mgr Bożena Kocureknauczyciel dyplomowanybkocurek@sp12chorzow.pl
mgr Sylwia Wielgosznauczyciel mianowanyswielgosz@sp12chorzow.pl
Klasa 2b  
mgr Aneta Oparanauczyciel mianowanyaopara@sp12chorzow.pl
mgr Honorata Sidło – Józefiaknauczyciel mianowany hsidlojozefiak@sp12chorzow.pl
Klasa 3a
mgr Natalia Dudanauczyciel kontraktowynduda@sp12chorzow.pl
mgr Sabina Janotanauczyciel początkujący sjanota@sp12chorzow.pl
Klasa 3b
mgr Grażyna Koruszowicnauczyciel dyplomowanygkoruszowic@sp12chorzow.pl
mgr Katarzyna Wójciknauczyciel kontraktowykwojcik@sp12chorzow.pl
Klasa 4a
mgr Mirella Fragsztajnnauczyciel dyplomowany mfragsztajn@sp12chorzow.pl
mgr Sabina Jedwabskanauczyciel początkującysjedwabska@sp12chorzow.pl
Klasa 4b
mgr Wojciech Nowickinauczyciel mianowany wnowicki@sp12chorzow.pl
mgr Anita Suliganauczyciel kontraktowyasuliga@sp12chorzow.pl
Klasa 4c
mgr Agnieszka Mieszałanauczyciel dyplomowany amieszala@sp12chorzow.pl
mgr Piotr Parzonkanauczyciel dyplomowanypparzonka@sp12chorzow.pl
Klasa 5a
mgr Iwona Zającnauczyciel dyplomowanyizajac@sp12chorzow.pl
mgr Izabela Kołodziejnauczyciel kontraktowyikolodziej@sp12chorzow.pl
Klasa 5b
mgr Weronika Syniawanauczyciel mianowanywsyniawa@sp12chorzow.pl
mgr Sławomir Podlasnauczyciel dyplomowanyspodlas@sp12chorzow.pl
Klasa 5c
mgr Krzysztof Bąknauczyciel dyplomowanykbak@sp12chorzow.pl
mgr Aleksandra Różańskanauczyciel początkującyarozanska@sp12chorzow.pl
Klasa 6a
mgr Martyna Górnynauczyciel mianowanymgorny@sp12chorzow.pl
mgr Urszula Ryś – Sowińskanauczyciel dyplomowanyuryssowinska@sp12chorzow.pl
Klasa 6b
mgr Agnieszka Reimnauczyciel dyplomowanyareim@sp12chorzow.pl
mgr Daria Panfilnauczyciel mianowanydpanfil@sp12chorzow.pl
Klasa 7a
mgr Monika Ksiniewicznauczyciel mianowanymksiniewicz@sp12chorzow.pl
mgr Sylwia Timmlernauczyciel mianowanystimmler@sp12chorzow.pl
Klasa 7b
mgr Daria Gruszczyńskanauczyciel mianowanydgruszczynska@sp12chorzow.pl
mgr Dorota Gontarznauczyciel mianowanydgontarz@sp12chorzow.pl
Klasa 8a
mgr Katarzyna Rydelnauczyciel dyplomowanykrydel@sp12chorzow.pl
mgr Aneta Warzeckanauczyciel dyplomowanyawarzecka@sp12chorzow.pl
Klasa 8b
mgr Anita Kowalczyknauczyciel dyplomowanyakowalczyk@sp12chorzow.pl
lic. Sandra Trelanauczyciel kontraktowystrela@sp12chorzow.pl
JĘZYK POLSKI  
mgr Barbara Furmańskanauczyciel dyplomowanybfurmanska@sp12chorzow.pl
mgr Anita Kowalczyknauczyciel dyplomowanyakowalczyk@sp12chorzow.pl
mgr Agnieszka Mieszałanauczyciel dyplomowanyamieszala@sp12chorzow.pl
mgr Weronika Syniawanauczyciel mianowanywsyniawa@sp12chorzow.pl
MATEMATYKA  
mgr Daria Gruszczyńskanauczyciel mianowanydgruszczynska@sp12chorzow.pl
mgr Wojciech Nowickinauczyciel mianowanywnowicki@sp12chorzow.pl
JĘZYK ANGIELSKI  
mgr Dagmara Dziubanauczyciel dyplomowanyddziuba@sp12chorzow.pl
mgr Katarzyna Haratyk-Jagiellicznauczyciel dyplomowanykharatykjagiellicz@sp12chorzow.pl
mgr Izabela Kołodziejnauczyciel kontraktowyikolodziej@sp12chorzow.pl
mgr Katarzyna Rydelnauczyciel dyplomowanykrydel@sp12chorzow.pl
JĘZYK NIEMIECKI  
mgr Beata Schneidernauczyciel dyplomowanybschneider@sp12chorzow.pl
HISTORIA  
mgr Anita Kowalczyknauczyciel dyplomowanyakowalczyk@sp12chorzow.pl
mgr Agnieszka Reimnauczyciel dyplomowanyareim@sp12chorzow.pl
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  
mgr Anita Kowalczyknauczyciel dyplomowanyakowalczyk@sp12chorzow.pl
mgr Agnieszka Reimnauczyciel dyplomowanyareim@sp12chorzow.pl
PRZYRODA  
mgr Mirella Fragsztajnnauczyciel dyplomowanymfragsztajn@sp12chorzow.pl
mgr Urszula  Ryś – Sowińskanauczyciel dyplomowanyuryssowinska@sp12chorzow.pl
BIOLOGIA  
mgr Mirella Fragsztajnnauczyciel dyplomowanymfragsztajn@sp12chorzow.pl
GEOGRAFIA  
mgr Urszula  Ryś – Sowińskanauczyciel dyplomowanyuryssowinska@sp12chorzow.pl
CHEMIA  
mgr Anna Kruczaloknauczyciel dyplomowanyakruczalok@sp12chorzow.pl
mgr Iwona Zającnauczyciel dyplomowanyizajac@sp12chorzow.pl
FIZYKA  
mgr Anna Kruczaloknauczyciel dyplomowanyakruczalok@sp12chorzow.pl
mgr Monika Ksiniewicznauczyciel mianowanymksiniewicz@sp12chorzow.pl
MUZYKA  
mgr Joanna Kinenauczyciel dyplomowanyjkine@sp12chorzow.pl
PLASTYKA  
mgr Sylwia Timmlernauczyciel mianowanystimmler@sp12chorzow.pl
INFORMATYKA  
mgr Honorata Sidło – Józefiaknauczyciel mianowanyhsidlojozefiak@sp12chorzow.pl
TECHNIKA  
mgr Martyna Górnynauczyciel mianowanymgorny@sp12chorzow.pl
mgr Urszula Ryś – Sowińskanauczyciel dyplomowanyuryssowinska@sp12chorzow.pl
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  
mgr Ewa Kubaranauczyciel dyplomowanyekubara@sp12chorzow.pl
RELIGIA  
ks. dr Sebastian Mandrysznauczyciel kontraktowysmandrysz@sp12chorzow.pl
mgr Jadwiga Ziołonauczyciel dyplomowanyjziolo@sp12chorzow.pl
ETYKA  
mgr Natalia Dudanauczyciel kontraktowynduda@sp12chorzow.pl
mgr Sylwia Przybylskanauczyciel mianowanysprzybylska@sp12chorzow.pl
WYCHOWANIE FIZYCZNE  
mgr Krzysztof Bąknauczyciel dyplomowanykbak@sp12chorzow.pl
mgr Dorota Gontarznauczyciel mianowanydgontarz@sp12chorzow.pl
mgr Piotr Parzonkanauczyciel dyplomowanypparzonka@sp12chorzow.pl
mgr Sławomir Podlasnauczyciel dyplomowanyspodlas@sp12chorzow.pl
mgr Aneta Warzeckanauczyciel dyplomowanyawarzecka@sp12chorzow.pl
NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY  
mgr Sabina Jedwabskanauczyciel początkującysjedwabska@sp12chorzow.pl
mgr Monika Ksiniewicznauczyciel mianowanymksiniewicz@sp12chorzow.pl
mgr Ewa Kubaranauczyciel dyplomowanyekubara@sp12chorzow.pl
mgr Aneta Mioduszewskanauczyciel dyplomowanywicedyrektor@sp12chorzow.pl
mgr Daria Panfilnauczyciel mianowanydpanfil@sp12chorzow.pl
mgr Aleksandra Różańskanauczyciel początkującyarozanska@sp12chorzow.pl
mgr Anita Suliganauczyciel kontraktowyasuliga@sp12chorzow.pl
mgr Sylwia Timmlernauczyciel mianowanystimmler@sp12chorzow.pl
lic. Sandra Trelanauczyciel kontraktowystrela@sp12chorzow.pl
mgr Jolanta Wawocznynauczyciel dyplomowanyjwawoczny@sp12chorzow.pl
mgr Iwona Zającnauczyciel dyplomowanyizajac@sp12chorzow.pl
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  
mgr Bożena Kocureknauczyciel dyplomowanybkocurek@sp12chorzow.pl
DORADZTWO ZAWODOWE  
mgr Sylwia Timmlernauczyciel mianowanystimmler@sp12chorzow.pl
PEDAGOG SZKOLNY  
mgr Sylwia Wielgosznauczyciel mianowanyswielgosz@sp12chorzow.pl
PEDAGOG SPECJALNY
mgr Sylwia Przybylskanauczyciel mianowanysprzybylska@sp12chorzow.pl
PSYCHOLOG SZKOLNY  
mgr Karolina Umińskanauczyciel mianowanykuminska@sp12chorzow.pl
LOGOPEDA  
mgr Joanna Dąbeckanauczyciel mianowanyjdabecka@sp12chorzow.pl
KIEROWNIK ŚWIETLICY  
mgr Aneta Warzeckanauczyciel dyplomowanyawarzecka@sp12chorzow.pl
NAUCZYCIELE ŚWIETLICY  
mgr Agnieszka Fogtnauczyciel początkującyafogt@sp12chorzow.pl
mgr Aleksandra Pawelec – Frączeknauczyciel początkującyapawelecfraczek@sp12chorzow.pl
mgr Dorota Podstawskanauczyciel dyplomowanydpodstawska@sp12chorzow.pl
mgr Sylwia Przybylskanauczyciel mianowanysprzybylska@sp12chorzow.pl
mgr Natalia Safonowanauczyciel mianowanynsafonowa@sp12chorzow.pl
mgr Katarzyna Wójciknauczyciel kontraktowykwojcik@sp12chorzow.pl
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ  
mgr Marzena Naliwajkonauczyciel mianowanymnaliwajko@sp12chorzow.pl