Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

wpis w: Nauczyciele | 0

NASZA KADRA

Imię i nazwisko nauczycielaStopień awansu zawodowegoAdres e-mail
DYREKTOR  
mgr Hanna Gościniaknauczyciel dyplomowanydyrektor@sp12chorzow.pl
WICEDYREKTOR  
mgr Aneta Mioduszewska          nauczyciel dyplomowanywicedyrektor@sp12chorzow.pl
mgr Martyna Górnynauczyciel mianowanymgorny@sp12chorzow.pl
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  
Klasa 1a  
mgr Bożena Kocureknauczyciel dyplomowanybkocurek@sp12chorzow.pl
mgr Marta Ożganauczyciel kontraktowymozga@sp12chorzow.pl
Klasa 1b  
mgr Aneta Oparanauczyciel mianowanyaopara@sp12chorzow.pl
mgr Honorata Sidło – Józefiaknauczyciel mianowany hsidlojozefiak@sp12chorzow.pl
Klasa 2a
mgr Alicja Pawlikowskanauczyciel mianowanyapawlikowska@sp12chorzow.pl
mgr Natalia Palusnauczyciel kontraktowy npalus@sp12chorzow.pl
Klasa 2b
mgr Grażyna Koruszowicnauczyciel dyplomowanygkoruszowic@sp12chorzow.pl
mgr Katarzyna Wójciknauczyciel kontraktowykwojcik@sp12chorzow.pl
Klasa 3a
mgr Joanna Kinenauczyciel dyplomowany jkine@sp12chorzow.pl
mgr Ewa Kubaranauczyciel dyplomowanyekubara@sp12chorzow.pl
Klasa 3b
mgr Anna Kwarcianynauczyciel dyplomowany akwarciany@sp12chorzow.pl
mgr Weronika Brzezińskanauczyciel kontraktowywbrzezinska@sp12chorzow.pl
Klasa 3c
mgr Sylwia Paludkiewicznauczyciel mianowany spaludkiewicz@sp12chorzow.pl
mgr Joanna Tomczaknauczyciel kontraktowyjtomczak@sp12chorzow.pl
Klasa 4a
mgr Iwona Zającnauczyciel dyplomowanyizajac@sp12chorzow.pl
mgr Anna Zalewskanauczyciel kontraktowyazalewska@sp12chorzow.pl
Klasa 4b
mgr Weronika Syniawanauczyciel mianowanywsyniawa@sp12chorzow.pl
mgr Julia Ilnickanauczyciel kontraktowyjilnicka@sp12chorzow.pl
Klasa 4c
mgr Krzysztof Bąknauczyciel dyplomowanykbak@sp12chorzow.pl
mgr Iwona Paśnauczyciel kontraktowyipas@sp12chorzow.pl
Klasa 5a
mgr Martyna Górnynauczyciel mianowanymgorny@sp12chorzow.pl
mgr Anita Suliganauczyciel kontraktowyasuliga@sp12chorzow.pl
Klasa 5b
mgr Agnieszka Reimnauczyciel dyplomowanyareim@sp12chorzow.pl
mgr Daria Panfilnauczyciel mianowanydpanfil@sp12chorzow.pl
Klasa 6a
mgr Monika Ksiniewicznauczyciel mianowanymksiniewicz@sp12chorzow.pl
mgr Zuzanna Kupilasnauczyciel mianowanyzkupilas@sp12chorzow.pl
Klasa 6b
mgr Daria Gruszczyńskanauczyciel kontraktowydgruszczynska@sp12chorzow.pl
mgr Dorota Gontarznauczyciel kontraktowydgontarz@sp12chorzow.pl
Klasa 7a
mgr Katarzyna Rydelnauczyciel dyplomowanykrydel@sp12chorzow.pl
mgr Aneta Warzeckanauczyciel dyplomowanyawarzecka@sp12chorzow.pl
Klasa 7b
mgr Anita Kowalczyknauczyciel dyplomowanyakowalczyk@sp12chorzow.pl
lic. Sandra Trelanauczyciel kontraktowystrela@sp12chorzow.pl
Klasa 8a
mgr Barbara Furmańskanauczyciel dyplomowanybfurmanska@sp12chorzow.pl
mgr Sylwia Timmlernauczyciel mianowanystimmler@sp12chorzow.pl
Klasa 8b
mgr Urszula Ryś – Sowińskanauczyciel dyplomowanyuryssowinska@sp12chorzow.pl
mgr Sylwia Przybylskanauczyciel kontraktowysprzybylska@sp12chorzow.pl
Klasa 8c
mgr Sławomir Podlasnauczyciel dyplomowanyspodlas@sp12chorzow.pl
mgr Wojciech Nowickinauczyciel mianowanywnowicki@sp12chorzow.pl
JĘZYK POLSKI  
mgr Barbara Furmańskanauczyciel dyplomowanybfurmanska@sp12chorzow.pl
mgr Anita Kowalczyknauczyciel dyplomowanyakowalczyk@sp12chorzow.pl
mgr Agnieszka Mieszałanauczyciel dyplomowanyamieszala@sp12chorzow.pl
mgr Weronika Syniawanauczyciel mianowanywsyniawa@sp12chorzow.pl
MATEMATYKA  
mgr Daria Gruszczyńskanauczyciel kontraktowydgruszczynska@sp12chorzow.pl
mgr Wojciech Nowickinauczyciel mianowanywnowicki@sp12chorzow.pl
mgr Jolanta Tepernauczyciel dyplomowanyjteper@sp12chorzow.pl
JĘZYK ANGIELSKI  
mgr Dagmara Dziubanauczyciel dyplomowanyddziuba@sp12chorzow.pl
mgr Izabela Kołodziejnauczyciel kontraktowyikolodziej@sp12chorzow.pl
mgr Zuzanna Kupilasnauczyciel mianowanyzkupilas@sp12chorzow.pl
mgr Alicja Pawlikowskanauczyciel mianowanyapawlikowska@sp12chorzow.pl
mgr Katarzyna Rydelnauczyciel dyplomowanykrydel@sp12chorzow.pl
mgr Dagmara Zacharjasznauczyciel mianowanydzacharjasz@sp12chorzow.pl
JĘZYK NIEMIECKI  
mgr Beata Morcineknauczyciel dyplomowanybmorcinek@sp12chorzow.pl
HISTORIA  
mgr Anita Kowalczyknauczyciel dyplomowanyakowalczyk@sp12chorzow.pl
mgr Agnieszka Reimnauczyciel dyplomowanyareim@sp12chorzow.pl
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  
mgr Anita Kowalczyknauczyciel dyplomowanyakowalczyk@sp12chorzow.pl
mgr Agnieszka Reimnauczyciel dyplomowanyareim@sp12chorzow.pl
PRZYRODA  
mgr Urszula  Ryś – Sowińskanauczyciel dyplomowanyuryssowinska@sp12chorzow.pl
BIOLOGIA  
mgr Aleksandra Kosoknauczyciel początkującyakosok@sp12chorzow.pl
GEOGRAFIA  
mgr Urszula  Ryś – Sowińskanauczyciel dyplomowanyuryssowinska@sp12chorzow.pl
CHEMIA  
mgr Anna Kruczaloknauczyciel dyplomowanyakruczalok@sp12chorzow.pl
mgr Iwona Zającnauczyciel dyplomowanyizajac@sp12chorzow.pl
FIZYKA  
mgr Anna Kruczaloknauczyciel dyplomowanyakruczalok@sp12chorzow.pl
mgr Monika Ksiniewicznauczyciel mianowanymksiniewicz@sp12chorzow.pl
MUZYKA  
mgr Joanna Kinenauczyciel dyplomowanyjkine@sp12chorzow.pl
PLASTYKA  
mgr Dorota Podstawskanauczyciel dyplomowanydpodstawska@sp12chorzow.pl
INFORMATYKA  
mgr Honorata Sidło – Józefiaknauczyciel mianowanyhsidlojozefiak@sp12chorzow.pl
TECHNIKA  
mgr Martyna Górnynauczyciel mianowanymgorny@sp12chorzow.pl
mgr Urszula Ryś – Sowińskanauczyciel dyplomowanyuryssowinska@sp12chorzow.pl
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  
mgr Ewa Kubaranauczyciel dyplomowanyekubara@sp12chorzow.pl
RELIGIA  
ks. dr Sebastian Mandrysznauczyciel kontraktowysmandrysz@sp12chorzow.pl
mgr Daniel Mazurnauczyciel kontraktowydmazur@sp12chorzow.pl
mgr Jadwiga Ziołonauczyciel dyplomowanyjziolo@sp12chorzow.pl
ETYKA  
mgr Julia Ilnickanauczyciel kontraktowyjilnicka@sp12chorzow.pl
mgr Alicja Pawlikowskanauczyciel mianowanyapawlikowska@sp12chorzow.pl
WYCHOWANIE FIZYCZNE  
mgr Krzysztof Bąknauczyciel dyplomowanykbak@sp12chorzow.pl
mgr Dorota Gontarznauczyciel kontraktowydgontarz@sp12chorzow.pl
mgr Piotr Parzonkanauczyciel mianowanypparzonka@sp12chorzow.pl
mgr Sławomir Podlasnauczyciel dyplomowanyspodlas@sp12chorzow.pl
mgr Aneta Warzeckanauczyciel dyplomowanyawarzecka@sp12chorzow.pl
NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY  
mgr Julia Ilnickanauczyciel kontraktowyjilnicka@sp12chorzow.pl
mgr Monika Ksiniewicznauczyciel mianowanymksiniewicz@sp12chorzow.pl
mgr Aneta Mioduszewskanauczyciel dyplomowanywicedyrektor@sp12chorzow.pl
mgr Daria Panfilnauczyciel mianowanydpanfil@sp12chorzow.pl
mgr Iwona Paśnauczyciel kontraktowyipas@sp12chorzow.pl
mgr Wioletta Rawiaknauczyciel mianowanywrawiak@sp12chorzow.pl
mgr Anita Suliganauczyciel kontraktowyasuliga@sp12chorzow.pl
mgr Sylwia Timmlernauczyciel mianowanystimmler@sp12chorzow.pl
lic. Sandra Trelanauczyciel kontraktowystrela@sp12chorzow.pl
mgr Iwona Zającnauczyciel dyplomowanyizajac@sp12chorzow.pl
mgr Anna Zalewskanauczyciel kontraktowyazalewska@sp12chorzow.pl
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  
mgr Bożena Kocureknauczyciel dyplomowanybkocurek@sp12chorzow.pl
DORADZTWO ZAWODOWE  
mgr Sylwia Timmlernauczyciel mianowanystimmler@sp12chorzow.pl
PEDAGOG SZKOLNY  
mgr Iwona Zającnauczyciel dyplomowanyizajac@sp12chorzow.pl
PEDAGOG SPECJALNY
mgr Sylwia Przybylskanauczyciel kontraktowysprzybylska@sp12chorzow.pl
PSYCHOLOG SZKOLNY  
mgr Karolina Umińskanauczyciel mianowanykuminska@sp12chorzow.pl
LOGOPEDA  
mgr Joanna Dąbeckanauczyciel mianowanyjdabecka@sp12chorzow.pl
REWALIDACJA  
mgr Ewa Ciołeknauczyciel dyplomowanyeciolek@sp12chorzow.pl
mgr Karina Skoczylasnauczyciel mianowanykskoczylas@sp12chorzow.pl
mgr Anita Suliganauczyciel kontraktowyasuliga@sp12chorzow.pl
KIEROWNIK ŚWIETLICY  
mgr Aneta Warzeckanauczyciel dyplomowanyawarzecka@sp12chorzow.pl
NAUCZYCIELE ŚWIETLICY  
mgr Lucyna Muznerowskanauczyciel dyplomowanylmuznerowska@sp12chorzow.pl
mgr Sylwia Przybylskanauczyciel kontraktowysprzybylska@sp12chorzow.pl
mgr Natalia Safonowanauczyciel mianowanynsafonowa@sp12chorzow.pl
mgr Joanna Tomczaknauczyciel kontraktowyjtomczak@sp12chorzow.pl
mgr Katarzyna Wójciknauczyciel kontraktowykwojcik@sp12chorzow.pl
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ  
mgr Marzena Naliwajkonauczyciel mianowanymnaliwajko@sp12chorzow.pl