Wzory druków szkolnych do pobrania

Szanowni Rodzice!Poniżej zamieszczamy wzory druków szkolnych obowiązujących od roku szkolnego 2022/2023. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty Rezygnacja rodzica z uczęszczania dziecka na lekcje religii Oświadczenie rodzica o zwolnieniu dziecka z lekcji w-f Rezygnacja z zajęć wychowania … Continued

Skip to content