pexels photo

O integracji

wpis w: O integracji | 0
Nie ma kaleki, jest człowiek.
Maria Grzegorzewska

 

 

 

 

 

Cele programu:

Nadrzędnym celem Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie jest wspieranie rozwoju wszystkich uczniów, zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych oraz zapewnienie im optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

 

W integracji:

  • Każde dziecko – kocha i jest kochane
  • Każde dziecko – potrafi
  • Każde dziecko – umie
  • Każde dziecko – potrzebuje

 

Założenia klasy integracyjnej:

  • Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów, świadoma specyfiki szkoły integracyjnej, dodatkowo w oddziale integracyjnym oprócz nauczyciela prowadzącego jest zatrudniony nauczyciel wspomagający na wszystkich przedmiotach.
  • Indywidualizacja metod, treści i form nauczania, oceniania, sprawdzania wiedzy oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
  • Prowadzenie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęć rewalidacyjnych indywidualnych w celu optymalnego usprawnienia funkcji psychicznych i fizycznych, rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.

 

Tekst opracowała: Joanna Dąbecka