Ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023

Oferta szkolna:

Informujemy, że Rada Rodziców wybrała na ten rok ubezpieczenie w firmie Hestia, w kwocie 50zł. Suma ubezpieczenia: 18 000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa działa 24h na dobę w szkole i poza szkołą od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r., również w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne.

Wpłaty składki w tym roku szkolnym wyłącznie na konto Rady Rodziców z dopiskiem: ubezpieczenie + imię i nazwisko ucznia + klasa

05 84370002 0020 0216 3000 0001
Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia”

Termin : do 23 września 2022r

Warunki ubezpieczenia

Druk do zgłoszenia wypadku