PRAWA DZIECKA

Uchwalona w 1989 roku Konwencja o prawach dziecka gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa. Wszędzie na świecie prawa dziecka powinny być … Continued

UNICEF – pandemia a ubóstwo

Od początku pandemii liczba dzieci żyjących w wielowymiarowym ubóstwie wzrosła o 15%. Najmłodsi nie mają dostępu do edukacji, opieki medycznej, żywności, sanitariatów, wody czy odpowiedniego zakwaterowania. Według analizy UNICEF i Save the Children, liczba dzieci dotkniętych ubóstwem wynosi obecnie ok. … Continued

UNICEF w Polsce

Historia UNICEF w Polsce rozpoczęła się w roku 1962, kiedy w naszym kraju powstał pierwszy Narodowy Komitet UNICEF we wschodniej części Europy. Przez 40 lat UNICEF finansował programy pomocy dzieciom w Polsce, kupował wyposażenie dla ośrodków zdrowia, sprowadzał surowce do … Continued

UNICEF na świecie

Ponad 70 lat od momentu powstania, nasza misja jest wciąż aktualna. UNICEF został założony w 1946 roku, aby nieść pomoc dzieciom, które ucierpiały na skutek II Wojny Światowej i w swoich działaniach kieruje się postanowieniami Konwencji  o prawach dziecka.  Każdego … Continued

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dnia 20 listopada obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły obejrzeli prezentację  i krótkie filmy dotyczące tego wydarzenia przygotowane przez  organizację UNICEF. 20 listopada przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji … Continued

Skip to content