Akcja Lekki Tornister

wpis w: Dla Rodziców | 0

Załącznik nr 1  do uchwały NR 3 2022/2023 REGULAMIN AKCJI LEKKI TORNISTER Akcja została zainicjowana przez Szkolną Radę Rodziców pod nazwą „Lekki Tornister” w odpowiedzi na profilaktykę zapobiegania wadom postawy uczniów, wywołanym poprzez ciężkie, przeładowane m.in. podręcznikami, plecaki szkolne. Akcja „Lekki Tornister” … Continued

Rada Rodziców 2022/2023

wpis w: Dla Rodziców | 0

W dniu 15.09.2022 r. na spotkaniu Rady rodzice wybrali spośród przedstawicieli klas: Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 Przewodnicząca – p. Monika Szczepaniak (5a) Zastępca – p. Karina Indryka (5b) Sekretarz – p. Alicja Ciupa (8a) Skład Komisji … Continued

Wzory druków szkolnych do pobrania

Szanowni Rodzice!Poniżej zamieszczamy wzory druków szkolnych obowiązujących od roku szkolnego 2022/2023. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty Rezygnacja rodzica z uczęszczania dziecka na lekcje religii Oświadczenie rodzica o zwolnieniu dziecka z lekcji w-f Rezygnacja z zajęć wychowania … Continued

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. … Continued

Skip to content