Rada Rodziców 2023/2024

wpis w: Dla Rodziców | 0

W dniu 19.09.2023r na spotkaniu Rady rodzice wybrali spośród przedstawicieli klas: Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024: Przewodnicząca – p. Monika Szczepaniak (6a) Zastępca – p. Karina Indryka (6b) Sekretarz – p. Joanna Nowicka (5a) Skład Komisji Rewizyjnej … Continued

Akcja Lekki Tornister

wpis w: Dla Rodziców | 0

Załącznik nr 1  do uchwały NR 3 2022/2023 REGULAMIN AKCJI LEKKI TORNISTER Akcja została zainicjowana przez Szkolną Radę Rodziców pod nazwą „Lekki Tornister” w odpowiedzi na profilaktykę zapobiegania wadom postawy uczniów, wywołanym poprzez ciężkie, przeładowane m.in. podręcznikami, plecaki szkolne. Akcja „Lekki Tornister” … Continued

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. … Continued

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych–działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole podstawowej: Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz … Continued

Skip to content