Coaching w edukacji

wpis w: Aktualności / Informacje | 0

„Prawdziwa nauka bardziej polega na zadawaniu odpowiednich pytań, aniżeli na dawaniu odpowiedzi”.

(Josef Albers)

Co to jest Coaching?

  • Już w starożytnych Atenach mieliśmy do czynienia z coachingiem. SOKRATES uczył starożytnych Greków, jak lepiej żyć. Najpierw za pomocą pytań diagnozował potencjał umysłowy swoich uczniów i zmuszał do zastanowienia się nad sobą, a następnie pomagał się im rozwijać. Nie podsuwał im jednak gotowych rozwiązań. Sokrates naprowadzał na właściwą drogę.

 

  • Obecnie profesjonalny coaching jest procesem, w którym coach – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań oraz regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań wspiera klienta w rozwoju.

 

  • Coaching polega przede wszystkim na komunikacji, czyli porozumiewaniu się, przekazywaniu myśli, udzielaniu wiadomości. Bez niej, bez umiejętności słuchania, zadawania pytań, rozpoznawania komunikatów niewerbalnych, udzielania informacji zwrotnych i wielu innych elementów coach nie byłby w stanie pomóc klientowi w osiąganiu celów. Coache są nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

 

Co to jest coaching w edukacji?

  • Jest właśnie procesem rozwoju, gdzie nauczyciel, pełniący również rolę coacha, nawiązuje relację z klientem-uczniem i stymuluje go do podjęcia decyzji o rozwoju. Ważne jest, aby nauczyciel-coach posiadał szczególne kompetencje, które powodują, iż rozwój jest możliwy.
  • Według jednej z definicji coachingu, celem tej metody jest pomoc ludziom
    w obiektywnym ustaleniu, gdzie znajdują się w chwili obecnej (stan obecny), a gdzie chcą się znaleźć w przyszłości (stan przyszły), oraz stworzenie planu, który pozwoli im przejść z punktu A do punktu B, minimalizując wysiłki i maksymalizując przyjemności. Często w rzeczywistości szkolnej mamy do czynienia z sytuacją, gdy uczeń znajduje się w położeniu, które z jakichś powodów, go lub inne osoby nie satysfakcjonuje (np. rodziców lub nauczycieli). Gdy tradycyjne sposoby oddziaływań pedagogicznych nie zdają w jego przypadku rezultatu, wtedy dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z postawy coachingowej, by uczeń wziął więcej odpowiedzialności za samego siebie i uwierzył, że może zmienić sytuację, w której się znajduje.
  • Polska szkoła zmienia się równie szybko jak świat w kontekście, którego funkcjonuje. Metody pracy pedagogicznej, które sprawdzały się jeszcze kilkanaście lat temu w wielu przypadkach nie działają lub efekt ich działań jest daleki od oczekiwań nauczyciela. Nie ma modeli idealnych, cudownych recept, których nauczenie się i wdrożenie sprawi, że z dnia na dzień problemy w polskiej szkole zostaną rozwiązane. Jednak są narzędzia, które znacząco mogą ułatwić nauczycielom pracę z uczniami. Konkretnym przykładem takiego narzędzia jest coaching, który jest całą filozofią budowania efektywnej i opartej na zdrowych fundamentach relacji z innymi ludźmi.

 

Literatura:

Bennewicz M. „Coaching i mentoring w praktyce”

Kupaj L. „Kompetencje coachingowe nauczycieli”

 

Opracowanie: J. Dąbecka