Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

5 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji uczniowie wszystkich klas podczas lekcji z wychowawcą lub na języku polskim zapoznali się z prezentacją dotyczącą idei wolontariatu. Znaleźli odpowiedź na pytania: czym jest wolontariat? Kto to jest wolontariusz i jakimi cechami powinien się wyróżniać?Jakie działania i akcje mają miejsce w naszej szkole na rzecz upowszechniania wolontariatu? Ponadto wolontariusze z klasy 4a sprzedawali podczas porannych przerw kartki świąteczne, z których dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Za okazane serce dziękujemy.

Szkolne Koło Wolontariatu i Samorząd Szkolny.

Tekst opracowała: p. A. Mieszała