Dziecko w okresie dojrzewania

wpis w: Aktualności / Informacje | 0

Dojrzewanie jest procesem przeobrażania się dziecka w osobę dorosłą, stopniowego kształtowania się zdolności pozwalających sprostać wymaganiom, jakie stawia przed człowiekiem dorosłe życie. W literaturze psychologicznej wiek dojrzewania dzieli się na trzy etapy: wczesny ( 11- 14 rok życia) – kl. … Continued

Kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Jednym z istotnych zadań oddziaływania dydaktyczno – wychowawczego wobec dzieci w wieku przedszkolnym jest przygotowanie ich do opanowania umiejętności czytania i pisania. Istota procesów czytania i pisania wiąże się z przetwarzaniem sekwencyjnym i symultanicznym informacji tj. z kolejnym kodowaniem następujących … Continued

„Posłuchaj o niedosłuchu…”

wpis w: Aktualności / Informacje | 0

Niedosłuch… – niedosłuch nie jest upośledzeniem umysłowym – dotyczy nie tylko ludzi w podeszłym wieku, lecz można się z nim urodzić oraz nabyć w młodym wieku – nie wyklucza możliwości porozumiewania się z ludźmi słyszącymi – przy zapewnieniu odpowiednich warunków … Continued

O terapii logopedycznej słów kilka…

wpis w: Aktualności / Informacje | 0

Dzięki skutecznej współpracy logopedy i rodziców dziecka, objętego terapią logopedyczną możemy uzyskać najlepsze efekty w terapii. Sukces w korekcji wady wymowy zależy zarówno od samego zaangażowania dziecka jak również od prowadzenia systematycznych ćwiczeń z rodzicem w domu. Niestety ale ćwiczenia … Continued

Dziecko z zaburzoną integracją sensoryczną w szkole.

wpis w: Aktualności / Informacje | 0

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory, jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami. Nieprawidłowa integracja sensoryczna przejawia się tzw. dysfunkcjami, czyli … Continued

Coaching w edukacji

wpis w: Aktualności / Informacje | 0

„Prawdziwa nauka bardziej polega na zadawaniu odpowiednich pytań, aniżeli na dawaniu odpowiedzi”. (Josef Albers) Co to jest Coaching? Już w starożytnych Atenach mieliśmy do czynienia z coachingiem. SOKRATES uczył starożytnych Greków, jak lepiej żyć. Najpierw za pomocą pytań diagnozował potencjał … Continued

O czytaniu słów kilka…

wpis w: Aktualności | 0

Opanowanie umiejętności czytania i pisania należy do podstawowych i najistotniejszych zadań edukacyjnych w klasach I – III ponieważ w braku tych umiejętności  tkwi źródło przyszłych niepowodzeń szkolnych uczniów. Proces czytania, to bardzo złożona czynność, polegająca na czytaniu całych wyrazów.  Człowiek … Continued

Skip to content