Kształtowanie świadomości fonologicznej – ćwiczenia.

wpis w: Aktualności / Informacje | 0
 1. Podział słów na sylaby np. podziel słowo „alejka” na sylaby
 2. Czy te słowa się rymują? „bok – lok”
 3. Wybierz spośród czterech słów np. „płot”, „kot”, „młot”, „koc” – słowo, które się nie rymuje?
 4. Utwórz rym dla słowa „bok”, zaczynający się od „l”.
 5. Porównywanie głoski w wyrazie z pojedynczą głoską np. czy słowo „foka” zaczyna się od „f”?
 6. Porównywanie dwóch głosek słowach np. czy słowo „pies” kończy się tak samo jak „lis”?
 7. Wyodrębnianie pierwszej, środkowej, końcowej głoski w słowie np. jaka głoska zaczyna się słowo „rak”?, jaka głoskę słyszysz na końcu słowa „ser”?
 8. Analiza fonemowa – wyodrębnianie poszczególnych głosek w słowie w prawidłowej kolejności np. jakie trzy głoski tworzą słowo „mak”?
 9. Liczenie głosek w słowie np. ile głosek jest w słowie „rok”?
 10. Synteza poszczególnych głosek w słowo np. jakie to słowo /s/ /o/ /k/ ?
 11. Pomijanie głosek np. teraz powiedz „las” bez „l”
 12. Pomijanie środkowej głoski np. powiedz słowo „płot” bez „ł”
 13. Jakiej głoski brakuje np. powiedz „pas”, a teraz powiedz”as”, jakiej głoski brakuje?
 14. Zastępowanie głosek np. powiedz „rak”, a teraz powiedz /m/ zamiast /r/
 15. Manipulacja głoskami – Powiedz od końca słowo „kos”

 

Na podstawie:

Pracy zbiorowej pod red. A. Maurer „Dźwięki mowy” – program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych”, wyd. Impuls 2002

Tekst Opracowała: p. J. Dąbecka