UNICEF – pandemia a ubóstwo

Od początku pandemii liczba dzieci żyjących w wielowymiarowym ubóstwie wzrosła o 15%. Najmłodsi nie mają dostępu do edukacji, opieki medycznej, żywności, sanitariatów, wody czy odpowiedniego zakwaterowania.

Według analizy UNICEF i Save the Children, liczba dzieci dotkniętych ubóstwem wynosi obecnie ok. 1,2 mld. Tylko od początku pandemii liczba ta wzrosła o 15%, czyli ok. 150 mln. W najgorszej sytuacji są najmłodsi w krajach o niskich i średnich dochodach.

W analizie wykorzystano dane z ponad 70 krajów dotyczące dostępu do edukacji, opieki medycznej, odpowiedniego zakwaterowania, żywienia, urządzeń sanitarnych i wody. Według jej autorów, ok. 45% dzieci jeszcze przed pandemią nie miało dostępu do przynajmniej jednej z tych usług. W raporcie odnotowano, że nie tylko więcej dzieci niż wcześniej doświadcza ubóstwa, ale również, że najbiedniejsze dzieci stają się jeszcze uboższe.

Choć już sama analiza przedstawia fatalny obraz sytuacji, UNICEF ostrzega, że w nadchodzących miesiącach statystyki mogą się pogorszyć. Save the Children i UNICEF będą nadal monitorować sytuację i współpracować z rządami państw oraz społeczeństwem obywatelskim, aby stawić jej czoła. 

COVID-19 i restrykcje wprowadzone w wielu państwach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, spowodowały że miliony dzieci dotknęło ubóstwo, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF. Wiele rodzin doświadcza takiego ubóstwa, z jakim wcześniej nie miało do czynienia. Niestety, to dopiero początek tego kryzysu.

Autorzy analizy zauważają, że ubóstwo dzieci to znacznie więcej niż brak funduszy. Chociaż miary ubóstwa ekonomicznego, takie jak dochód gospodarstwa domowego, są ważne, przedstawiają jedynie częściowy obraz sytuacji dzieci. Aby w pełni zrozumieć skalę ubóstwa dzieci, należy przeanalizować wszystkie potencjalne braki w dostępie do towarów i usług. 
Opieka społeczna, odpowiednia polityka fiskalna, inwestycje w usługi socjalne oraz interwencje na rynku pracy mające na celu wsparcie rodzin, mają kluczowe znaczenie dla podniesienia poziomu życia dzieci. Należy także zwiększyć dostęp do odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej i zapewnić dzieciom narzędzia potrzebne do dalszej nauki zdalnej oraz inwestować w politykę przyjazną rodzinie.

Pandemia COVID-19 spowodowała największy w historii kryzys w edukacji. Wzrost poziomu ubóstwa bardzo utrudni nadrobienie strat w nauce najbardziej potrzebujących dzieci, powiedziała Inger Ashing, Dyrektor Generalna Save the Children. Dzieci, które wypadają z systemu edukacji, są bardziej narażone na przymusową pracę, wczesne małżeństwo oraz długie lata w błędnym kole ubóstwa. Nie możemy pozwolić, aby całe pokolenie dzieci stało się ofiarą tej pandemii.

Musimy działać już teraz, aby zapewnić dzieciom dostęp do szkoły, leków, żywności, wody czy schronienia, powiedziała Henrietta Fore. Rządy państw muszą postawić na pierwszym miejscu najbardziej potrzebujące dzieci i ich rodziny. Należy usprawnić system zabezpieczenia społecznego, zainwestować w transfery pieniężne, zasiłki na dzieci, naukę zdalną, opiekę zdrowotną i wyżywienie w szkołach. Realizacja tych kluczowych inwestycji w obecnym czasie, może pomóc krajom przygotować się na podobną sytuację w przyszłości, dodaje Dyrektor Generalna UNICEF.