NAUKA dla CIEKAWSKICH- zajęcia interdyscyplinarne

W roku szkolnym 2018/2019 będziemy uczestniczyli w Pałacu Młodzieży w Katowicach w zajęciach interdyscyplinarnych z zakresu nauk przyrodniczo- matematycznych pt. „Nauka dla Ciekawskich”.

Uczniowie będą się spotykać z różnymi zagadnieniami przyrodniczymi, które będą rozpatrywane w ujęciu matematycznym, biologicznym, chemicznym i fizycznym.

CELE:

  1. Zainteresowanie różnorodnością, bogactwem i pięknem Ziemi.
  2. Zrozumienie zależności występujących w przyrodzie, pokazanie miejsca człowieka w przyrodzie.
  3. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego.

ZADANIA:

  1. Pobudzanie wrażliwości na piękno świata i wartość życia.
  2. Kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan, kształtowanie postawy człowieka świadomego swego wpływu na środowisko, kształtowanie postawy przyjaznej dla przyrody i drugiego człowieka.
  3. Przekazanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego.

UMIEJĘTNOŚCI:

  1. Współdziałanie w grupie – zwrócenie uwagi na: koleżeństwo, przyjaźń, lojalność, otwartość, odpowiedzialność, systematyczność, poczucie obowiązku, pracowitość, wzajemną tolerancję, organizacja czasu pracy, dyscyplina pracy.
  2. Umiejętność obserwacji i poprawnego wnioskowania.
  3. Umiejętność zdobywania informacji z różnych źródeł.
  4. Posługiwanie się sprzętem komputerowym i laboratoryjnym.

Terminy spotkań (środa, godz. 14:30-16:50)

data tematyka
19.09.2018r. Poznajemy pracownie naukowe i Pałac Młodzieży. Zasady BHP.
10.10.2018r. Woda. (pracownia biologiczno – chemiczna)
24.10.2018r. Woda. (pracownia fizyczno – matematyczna)
7.11.2018r. Gleba. (pracownia biologiczno – chemiczna)
21.11.2018r. Gleba. (pracownia fizyczno – matematyczna)
5.12.2018r. Powietrze. (pracownia biologiczno – chemiczna)
19.12.2018r. Powietrze. ((pracownia fizyczno – matematyczna)
16.01.2019r. Rośliny i zwierzęta. (pracownia biologiczno – chemiczna)
30.01.2019r. Rośliny i zwierzęta. (pracownia fizyczno – matematyczna)
27.02.2019r. Wzajemne powiązania. (pracownia biologiczno – chemiczna)
13.03.2019r. Wzajemne powiązania. (pracownia fizyczno – matematyczna)
27.03.2019r. Barwy i kształty. (pracownia biologiczno – chemiczna)
10.04.2019r. Barwy i kształty. (pracownia fizyczno – matematyczna)
8.05.2019r. Odpady. (pracownia biologiczno – chemiczna)
22.05.2019r. Odpady. (pracownia fizyczno – matematyczna)
5.06.2019r. Turniej „Wielobój ciekawskich”.