REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

wpis w: Aktualności | 0

KLASA PIERWSZA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi Chorzowie ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.

ZGŁOSZENIA dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły przyjmowane są codziennie od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres:  sekretariat@sp12chorzow.pl

WNIOSKI dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dotyczące zapisu dzieci do szkoły przyjmowane są od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły w terminie od 1 do 12 marca 2021r.

Zgłoszenia oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej (www.sp12chorzow.pl) lub w sekretariacie szkoły.

Naukę w klasie pierwszej mogą również rozpocząć dzieci 6-letnie (rocznik 2015), które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne.

REJON SZKOŁY OBEJMUJE WSZYTKIE NUMERY DOMÓW NA ULICACH:

ALEKSANDRA FREDRY
BOLESŁAWA PRUSA
DOJAZDOWA
GRABOWA
JARZĘBINOWA
JESIONOWA
JOACHIMA  LELEWELA
JODŁOWA
KASZTANOWA
KAZIMIERZA TETMAJERA
KLONOWA
LIPOWA
NIEDŹWIEDZINIEC
ODRODZENIA
OLCHOWA
POD IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE
PRZEŚWIT
SKRAJNA
WŁADYSŁAWA ORKANA

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, przyjmowane są do oddziałów integracyjnych poza rekrutacją poprzez skierowane wydane przez Prezydenta Miasta Chorzów.

Wzór wniosku, który należy złożyć w Wydziale Edukacji można pobrać ze strony Urzędu Miasta Chorzów lub szkoły (www.sp12chorzow.pl) lub w sekretariacie szkoły.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Lp.Rodzaj czynnościTermin 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin 
w postępowaniu uzupełniającym
1ZŁOŻENIE WNIOSKU o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 1 do 12 marca 2021r.od 26 kwietnia do 7 maja 2021r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnymod 1 do 26 marca 2021r.od 26 kwietnia do 14 maja  2021r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych1 kwietnia 2021r., godzina 9.0017 maja 2021r., godzina 9.00
4POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIAod 1 do 16 kwietnia 2021r.od 17 do 26 maja 2021r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych20 kwietnia 2021r., godz. 9.0028 maja 2021r.,
godz. 9.00
  • 20 kwietnia 2020rgodz. 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w szkole.

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.).

KONTAKT

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły czynny  7 – 15

tel. 32 24 61 115   lub  500 825 866

wkrótce DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY –  w formie on-line

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI

Do pobrania:

Zgłoszenie kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zgłoszenie kandydata spoza rejonu

Skierowanie do kształcenia specjalnego