Konsultacje w czasie nauki zdalnej

wpis w: Aktualności | 0

W czasie nauki zdalnej istnieje możliwość indywidualnych lub grupowych konsultacji  z nauczycielami na terenie szkoły lub on-line po uzgodnieniu terminu i formy konsultacji  z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Dyrektor Szkoły