Regulamin konkursu matematycznego

wpis w: Aktualności | 0

KONKURS „Na tropie zagadek matematycznych”

 

 Cele konkursu:
 1. rozwijanie umiejętności rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych;
 2. rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
 3. wzrost zainteresowania matematyką wśród uczniów.

 

Założenia konkursu:
 1. Konkurs będzie się odbywał w I półroczu r. szk. 2017/18;
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny;
 3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas od IV do VI;
 4. Zadania konkursowe:
 • będą publikowane na gazetce na korytarzu na II piętrze oraz na stronie internetowej szkoły;
 • co 2 tygodnie będą zamieszczane nowe;
 • każdorazowo konkurs będzie obejmował 2 zadania na poziomie każdej klasy;
 • za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje „+” w dziale aktywność i praca na lekcji;
  Uwaga! Rozwiązanie wszystkich zadań jest równoznaczne z otrzymaniem oceny celującej z aktywności.
 • czytelne i pełne rozwiązania uczniowie zapisują na kartkach wraz z imieniem, nazwiskiem i klasą; W przeciwnym wypadku rozwiązania nie będą brane pod uwagę;
 • kartki z rozwiązaniem należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu konkurs lub wrzucić do skrzynki konkursowej w sali nr 21,  zgodnie z przyjętym terminarzem:
daty publikowania zadań daty podawania wyników
9.10 23.10
23.10 6.11
6.11 20.11
20.11 4.12
4.12 18.12
2.01 12.01
15.01 – ogłoszenie wyników konkursu

5. Zdobyte przez uczniów punkty i tabela wyników będą ogłaszane na gazetce na korytarzu na II piętrze oraz na stronie internetowej szkoły.

6. Nagrody:

 • każde poprawnie rozwiązane zadanie będzie na bieżąco nagrodzone „+” w dziale aktywność i praca na lekcji;
 • najaktywniejsi uczniowie klas IV – VI na koniec I półrocza otrzymają punkty z zachowania w dziale II:
  • jeżeli brali udział w konkursie co najmniej 5 razy – 6 punktów
  • jeżeli brali udział w konkursie 4 razy – 5 punktów
  • jeżeli brali udział w konkursie 3 razy – 4 punkty.
 • zdobywcy I, II i III miejsca (w zależności od ilości zdobytych plusów) otrzymają drobne nagrody rzeczowe.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!