Konkurs programowania dla uczniów klas I-III

wpis w: Aktualności | 0

Konkurs programowania dla uczniów klas I-III

Regulamin konkursu programowania „MOJA DROGA DO SZKOŁY” dla klas I-III:

Organizator:
Organizatorami konkursu są Sylwia Paludkiewicz oraz Honorata Sidło – Józefiak, które prowadzą kółko programowania dla klas II i III
w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III.

Przebieg konkursu:
Osoby chętne muszą zaprogramować swoją drogę do szkoły.Ich zadaniem jest spisanie kroków niezbędnych do przejścia trasy.
Używamy zwrotów takich jak: skręć w prawo, idź 3 kroki do przodu itd.Uczestnik konkursu do zapisanej trasy powinien zrobić mapę (plansza z kwadratami)- technika oraz format dowolny. Mapa ma pokazywać szkołę, dom i drogę. Dopiero za pomocą zrobionej mapy, organizatorzy sprawdzą poprawność zapisanej trasy.
Konkurs rozpoczyna się 26.04.2017 r.. Prace można dostarczać do sali nr12 lub 27 do dnia 9.05.2017.
Wyniki konkursu będą ogłoszone 15.05.2017 r.

Uwagi ogólne dotyczące przebiegu konkursu:
1. Organizatorzy przypominają uczniom, że każda praca musi być podpisana.
2. Jeden uczeń może wykonać jedną pracę.
3. Praca musi być indywidualna.
4. 1 kwadrat na planszy to jeden krok.

W każdej klasie zostały przeprowadzone zajęcia programowania mające na celu przygotować dzieci do uczestnictwa w konkursie.

Wszystkich chętnych zapraszamy, a z nagrodami już czekamy!
Sylwia Paludkiewicz, Honorata Sidło- Józefiak

Tekst opracowały: p. H. Sidło – Józefiak, S. Paludkiewicz