Zwierzęta- kręgowce i bezkręgowce- odpowiedzi rundy 9

  1. Ukwiał koński (zawilec paciorkowy) (Actnia equino) – parzydełkowce – bezkręgowce
  2. Niebieski tygrys (Tirumala limniace) – stawonogi – bezkręgowce
  3. Diabeł tasmański (Sarcophilus harrisii)– ssaki – kręgowce
  4. Waran z Komodo (smok z Komodo) (Varanus komodoensis) – gady – kręgowce
  5. Podskoczek mułowy (Periophthalmus barbarus)- ryby – kręgowce
  6. Trzewikodziób (Balaeniceps rex) – ptaki – kręgowce
  7. Rurecznik mułowy (rurecznik pospolity) (Tubifex tubifex) – pierścienice – bezkręgowce