Regulamin konkursu przyrodniczego „Ciekawi świata”- edycja 2021/2022

Regulamin projektu „Ciekawi świata”- innowacji przyrodniczo – informatycznej

 1. Cel innowacji jest rozbudzanie ciekawości i zainteresowań uczniów związanych ze światem przyrody, poszerzanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz doskonalenie wyszukiwania i selekcjonowania potrzebnych informacji.
 2. Główne założenia udziału uczniów w projekcie:
 • udział uczniów jest dobrowolny
 • projekt jest przeznaczony dla uczniów klas od IV do VIII
 • pytania konkursowe w zakresie realizowanego projektu:

-będą publikowane na stronie internetowej szkoły,

-co 2 tygodnie będą zamieszczane nowe

-będą dotyczyły:

w I półroczu:  AFRYKI,

w II półroczu: ZWIERZĄT

 • każdorazowo konkurs będzie obejmował 7 pytań

-za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt

-odpowiedzi na pytania nie muszą być pisane pełnym zdaniem, należy podawać numer  pytania, którego dotyczy dana odpowiedź

 -pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi podpisane przez autora: imieniem, nazwiskiem i podaniem klasy, do której uczeń uczęszcza

-odpowiedzi na pytania uczniowie mogą przesyłać poprzez dziennik elektroniczny Librus lub na służbowy adres e-mail do nauczycieli prowadzących konkurs wg podanego niżej terminarza

 • terminarz konkursu:
daty publikowania pytańdaty podawania wyników
13.0927.09
28.0911.10
12.1025.10
26.1008.11
09.1122.11
23.1106.12
07.1220.12
21.1210.01
14.01 – ogłoszenie wyników konkursu za okres I półrocza
17.0131.01
01.0211.02
28.0214.03
15.0328.03
29.0311.04
12.0425.04
26.0409.05
10.0523.05
27.05 – ogłoszenie wyników konkursu za okres II półrocza
 • uzyskiwane przez uczniów wyniki będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły
 • nagrody:
  • najaktywniejsi uczniowie klas IV – VIII na koniec I i II półrocza otrzymują pozytywne uwagi. Pod uwagę będą uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie co najmniej 6 razy
  • uczniowie, których łączna ilość punktów w danym półroczu przekracza 97% zdobytych punktów otrzymują ocenę celującą z:  przyrody w klasach IV, z geografii w I półroczu w klasach V – VIII, z biologii w II półroczu w klasach V – VIII. Ocena ta będzie wpisaną w dziale I (kolorem czerwonym) po  zakończeniu konkursu w każdym półroczu
 • zdobywcy I, II i III miejsca (w zależności od ilości zdobytych punktów) po każdym półroczu otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe.