Klasy I-III

wpis w: Wykaz podręczników | 0

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

dla klasy I

zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

 

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer w wykazie MEN
Edukacja wczesnoszkolna Szkolni Przyjaciele Treści polonistyczne, przyrodnicze, etyczne:

K. Prebisz-Wala

E. Schumacher

I. Zarzycka

Treści matematyczne: prof. J. Hanisz

WSiP 813/1/2017

813/2/2017

Język angielski New English Adventure 1+ zeszyt ćwiczeń T. Lochowski

C. Bruni

R. Raczyńska

Pearson 819/1/2017
Religia Poznaję Boży świat red. ks. K. Mielnicki

E. Kondrak

Jedność AZ-11-01/18-KI-4/20

 

dla klasy II

zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

 

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer w wykazie MEN
Edukacja wczesnoszkolna Szkolni Przyjaciele K. Prebisz-Wala

E. Schumacher

I. Zarzycka

prof. J. Hanisz

WSiP 813/3/2018

813/4/2018

Język angielski New English Adventure 2+ zeszyt ćwiczeń V. Lambert

A. Worrall

A. Tkacz

Pearson 819/2/2018
Religia Odkrywam królestwo Boże Ks. dr K. Mielnicki

E. Kondrak

Jedność AZ-1-01/18

 

dla klasy III

 zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

 

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer w wykazie MEN
Edukacja wczesnoszkolna Szkolni Przyjaciele K. Prebisz-Wala
E. Schumacher
I. Zarzycka
prof. J. Hanisz
A. Chankowska
K. Łyczek
WSiP 813/5/2019

813/6/2019

Język angielski New English Adventure 3+ zeszyt ćwiczeń T. Lochowski
A. Worrall
Pearson 813/3/2019
Religia Jezus jest z nami (zeszyt ćwiczeń)

bez podręcznika

red. ks. dr J.Czerkawski
E. Kondrak
Jedność