Klasa IV

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024
dla klasy IV


zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

 

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numerw wykazie MEN
1. Język polski
Zamieńmy słowo. Klasa 4

+ zeszyt ćwiczeń

Izabela Bartol

Jagoda Michalak

Magdalena Biskupska-Duda

WSiP 1163/1/2023 
2. Matematyka Matematyka 4 z plusemPodręcznik dla klasy czwartek szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń

M. Dobrowolska
M. Jucewicz
M. Karpiński
P. Zarzycki
GWO 780/1/2017
3. Przyroda Tajemnice przyrodyPodręcznik dla klasy czwartek szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń

M. Marko-Wowrowska
F. Szlajfer
J. Stawarz
Nowa Era 863/2017
4. Historia Wczoraj i dziśKlasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

– bez ćwiczeń

B. Olszewska
W. Surdyk-Fertsch
G. Wojciechowski
Nowa Era 877/1/2017
5. Język angielski English Class A1+ zeszyt ćwiczeń S. Zervas
C. Bright
A. Tkacz
Pearson  840/1/2017
6. Plastyka Do dziełaPodręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej K. Ornak
J. Lukas
Nowa Era 779/1/2017
7. Muzyka Lekcja muzykiPodręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era  852/1/2017
8. Informatyka
„Lubię to! NEON. Klasa 4. Nowa edycja 2023- 2025”
Kęska Michał Nowa Era 847/1/2022/z1
9. Technika Technika – podręcznik do techniki dla klasy 4 szkoły podstawowej. Małgorzata Czuj Mac 897/1/2022/z1
10. Religia Odkrywam życie z Jezusem. ks. K. Mielnicki
E. Kondrak
Jedność  AZ-1-01/18
11. Wychowanie
do życia
w rodzinie
bez podręcznika