Dziecko w okresie dojrzewania

wpis w: Pedagog, Specjaliści | 0

Dojrzewanie jest procesem przeobrażania się dziecka w osobę dorosłą, stopniowego kształtowania się zdolności pozwalających sprostać wymaganiom, jakie stawia przed człowiekiem dorosłe życie. W literaturze psychologicznej wiek dojrzewania dzieli się na trzy etapy: wczesny ( 11- 14 rok życia) – kl. … Continued

Dziecko z zaburzoną integracją sensoryczną w szkole.

wpis w: Pedagog, Specjaliści | 0

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory, jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami. Nieprawidłowa integracja sensoryczna przejawia się tzw. dysfunkcjami, czyli … Continued

Coaching w edukacji

wpis w: Pedagog, Specjaliści | 0

„Prawdziwa nauka bardziej polega na zadawaniu odpowiednich pytań, aniżeli na dawaniu odpowiedzi”. (Josef Albers) Co to jest Coaching? Już w starożytnych Atenach mieliśmy do czynienia z coachingiem. SOKRATES uczył starożytnych Greków, jak lepiej żyć. Najpierw za pomocą pytań diagnozował potencjał … Continued

Rzecz o wychowaniu

Każdy z rodziców pragnie dobrze wychować swoje dzieci. W rzeczywistości jednak wielu z nas jest tak bardzo zajętych codziennymi sprawami, że wychowywanie schodzi na drugi plan. Wychowanie dzieci nie jest procesem biernym i powinno zajmować ważne miejsce w hierarchii wartości … Continued

Pedagog w szkole

wpis w: Pedagog, Specjaliści | 0

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej oraz dbanie o właściwy rozwój … Continued

Co warto wiedzieć na temat dysleksji?

wpis w: Pedagog | 0

  Dysleksja w czytaniu i pisaniu Symptomy dysleksji można zaobserwować między innymi w: czytaniu: wolne tempo czytania, słaba technika czytania (przedłużony etap głoskowania), znaczna liczba błędów, charakterystyczny rodzaj błędów (zależne od dysfunkcji, które są przyczyną tych trudności), słabe rozumienie przeczytanego … Continued

Zwiększ kontrast
Powiększ tekst