ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ORGANIZMAMI – runda 6, 19.11.2019r.- 2.12. 2019r.

Organizmy żyjąc obok siebie wchodzą ze sobą w różne zależności. Jeśli przynoszą szkodę jednemu z nich są to oddziaływania ujemne, czyli antagonistyczne, jeśli dają korzyści przynajmniej jednej ze stroną – to takie oddziaływania nazywamy dodatnimi, czyli nieantagonistycznymi.

W tabeli poniżej przedstawiono zależności pomiędzy organizmami:

rodzaj zależności gatunek 1 gatunek 2
konkurencja
roślinożerność +
drapieżnictwo +
pasożytnictwo +
mutualizm (symbioza, protokooperacja) + +
komensalizm + 0

      Wyjaśnienie oznaczeń zawartych powyżej:

+   gatunek odnosi korzyść,

– gatunek ponosi straty,

0   gatunek nie ponosi strat, nie odnosi korzyści.

Na podstawie poniższych zdjęć odpowiedz na pytania – jakie gatunki organizmów żywych zauważasz i jaki rodzaj  zależności pomiędzy nimi występuje?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pytania przygotowała: p. M. Fragsztajn