Warsztaty CIEKAWA BIOLOGIA

W roku szkolnym 2017/2018  uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyli w warsztatach  pt. „CIEKAWA BIOLOGIA”

w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

 

CELE:

  1. Zainteresowanie różnorodnością, bogactwem i pięknem Ziemi.
  2. Zrozumienie zależności występujących w przyrodzie, pokazanie miejsca człowieka w przyrodzie.
  3. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego.

ZADANIA:

  1. Pobudzanie wrażliwości na piękno świata i wartość życia.
  2. Kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan, kształtowanie postawy człowieka świadomego swego wpływu na środowisko, kształtowanie postawy przyjaznej dla przyrody i drugiego człowieka.
  3. Przekazanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego.

UMIEJĘTNOŚCI:

  1. Współdziałanie w grupie – zwrócenie uwagi na: koleżeństwo, przyjaźń, lojalność, otwartość, odpowiedzialność, systematyczność, poczucie obowiązku, pracowitość, wzajemną tolerancję, organizacja czasu pracy, dyscyplina pracy.
  2. Umiejętność obserwacji i poprawnego wnioskowania.
  3. Umiejętność zdobywania informacji z różnych źródeł.
  4. Posługiwanie się sprzętem komputerowym i laboratoryjnym.

 

Warsztaty odbywać się będą we wtorki w godzinach 14:30- 16:50 w  następujących terminach:

TEMATYKA

DATA

Poznajemy pracownię biologii i Pałac Młodzieży – zapoznanie z ofertą pracowni i placówki, zapoznanie

z programem zajęć, regulaminem pracowni, zasadami BHP.

19.09

Godzina 15.00

Różnorodność organizmów żywych – o grupowaniu organizmów.

03.10

Jak badamy przyrodę? – budowa mikroskopu, zasady mikroskopowania, mikroskopowanie.

31.10

Obserwacje mikroskopowe różnych organizmów.

28.11

Rośliny pod mikroskopem.

02.01

Plazmoliza i deplazmoliza – eksperyment  na komórce roślinnej i znaczenie zjawiska plazmolizy w przyrodzie.

13.02

O zanieczyszczeniu powietrza – eksperymenty.

13.03

Las to najcenniejszy dar, jaki dała nam przyroda.

17.04

W podróży dookoła świata.

22.05

Wycieczka edukacyjna do Śląskiego ZOO.

05.06

 

Opiekunowie wyjścia: Urszula Ryś- Sowińska,  Mirella Fragsztajn