Turniej Scrabble

wpis w: Aktualności | 0

Dnia 15.12.17 r. w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie odbył się
XV Turniej Scrabble. Turniej organizowany był  dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów miasta Chorzów. Udział w rozgrywkach brały trzyosobowe zespoły— po jednym z każdej ze szkół.
Celami Turnieju Scrabble są:
 – rozwój intelektualny uczniów,
 – pogłębianie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży,
 – zainteresowanie uczniów kulturą języka polskiego,
 – popularyzacja Scrabble wśród dzieci i młodzieży jako gry ułatwiającej naukę języków, rozwijającej osobowość gracza w zakresie zdolności podejmowania decyzji strategicznych, myślenia logicznego, ćwiczenia pamięci, radzenia sobie ze stresem,nawiązywanie kontaktów społecznych.
Rozgrywki eliminacyjne i finałowe odbywały się od godz. 9:00. Jak co roku równolegle rozgrywany był Turniej SCRABBLE Nauczycieli-Opiekunów.Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom pamiątkowe gadżety, a finalistom atrakcyjne nagrody.

Tekst opracowała: p. W. Syniawa