Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

wpis w: Aktualności | 0

Od 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał
Opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można składać wyłącznie w postaci
elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.
Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego musisz złożyć do ZUS wniosek:

  • RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
  • RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego możesz złożyć tylko elektronicznie przez:

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
  • portal Emp@tia,
  • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość.


Więcej informacji na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/rodzinny kapitał opiekuńczy

Najważniejsze informacje o zmianach, które dotyczą składania i obsługi wniosków o to świadczenie znajdują się w poniższych załącznikach.

Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców

Świadczenie wychowawcze 500+ dla opiekuna prawnego

Ulotka RKO – dla rodziców dziecka

Ulotka RKO – dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie

Informacja RKO