Regulamin Kącika Relaksu

wpis w: Aktualności | 0
 1. Uczniowie przebywający w Kąciku Relaksu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzeganiem jego postanowień.
 2. Korzystanie z Kącika Relaksu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Treść regulaminu Kącika Relaksu jest dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce „Samorząd Uczniowski”.
 4. Kącik Relaksu znajduje się w szatni klas 1-3 w oznaczonym miejscu jako „Kącik Relaksu”.
 5. Z Kącika relaksu mogą korzystać uczniowie wszystkich klas zgodnie z ustalonym harmonogramem, który został ogłoszony i wywieszony w strefie relaksu.
 6. W kąciku relaksu każdy uczeń ma prawo:
 7. korzystać z siedzisk oraz materacy pod warunkiem wolnego miejsca,
 8. korzystać tylko z jednego siedziska,
 9. czytać książki w ciszy,
 10. grać  gry stolikowe pod warunkiem nie zakłócania wypoczynku innym uczniom.
 11. W kąciku relaksu zabrania się:
 12. spożywania jedzenia i picia napojów,
 13. wynoszenia wyposażenia poza jej teren,
 14. przesuwania siedzisk na dalsze odległości,
 15. rzucania siedziskami,
 16. śmiecenia,
 17. trzymania obuwia na pufach/ siedziskach,
 18. hałasowania.
 19. Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu i natychmiastowego wykonywania poleceń nauczycieli.
 20. Uczniowie korzystający z kącika relaksu są zobowiązani punktualnie przychodzić na lekcje.
 21. W przypadku dostrzeżeni a jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela pełniącego dyżur w szatni.
 22. Po zakończonej przerwie należy odłożyć swoją pufę do stojaka.
 23. Naruszenie regulaminu powoduje wyproszeni e ucznia z kącika relaksu i może skutkować wyciągnięciem  konsekwencji (wpisanie uwagi/punktów ujem nich z zachowania).