Dla dziecka najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności.
Janusz Korczak

Już od ponad 60 lat dążymy do tego, by nasz absolwent był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, kulturalnym, wrażliwym na drugiego człowieka, znającym zasady dobrego wychowania. Aby sprostać celom jakie sobie wyznaczamy, stale doskonalimy swój warsztat pracy, poszukujemy nowych form i metod nauczania, bierzemy udział w rozmaitych konferencjach i szkoleniach. Stała troska o rozwój zarówno kompetencji nauczycieli jak i bazy dydaktycznej wpływa pozytywnie na podnoszenie efektywności nauczania. Uczniowie naszej szkoły co roku odnoszą sukcesy w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim. To co wyróżnia naszą szkołę to wysoki poziom wyposażenia odpowiadający wymogom dzisiejszych czasów. Posiadamy sale multimedialne, zaopatrzone w monitory interaktywne, rzutniki, ekrany multimedialne, a także sprzęt nagłaśniający. Oprócz tego szkoła dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi, dwiema salami gimnastycznymi, dużym boiskiem tartanowym, pracownią językową, gabinetem psychologa, pracowniami pedagogów, logopedów oraz rewalidantów oraz nowoczesną i bogato wyposażoną pracownią biologiczno-geograficzną. To co jest dla nas najważniejsze:
 • Wysoki poziom nauczania
 • Bezpieczeństwo uczniów
 • Zajęcia specjalistyczne:
  • korekcyjno–kompensacyjne, prowadzone przez nauczycieli specjalizujących się w dziedzinie terapii  pedagogicznej i pedagogiki specjalnej
  • dydaktyczno – wyrównawcze
  • logopedyczne
  • konsultacje psychologa i pedagoga.
Oprócz tego szkoła zapewnia:
 • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów m. in. językowe, szachowe, krawieckie, plastyczne, artystyczne, robotyka
 • Wyjazdy zdrowotno-turystyczne
 • Biblioteka z bogatym i pełnym nowości księgozbiorem
 • Opiekę medyczną (codzienna obecność higienistki)
 • Szafki szkolne w kolorowej szatni
 • Ciekawe i różnorodne propozycje zajęć świetlicowych (świetlica czynna codziennie w godz. od 6:45 do 16.15)
 • Dobrze zaopatrzony sklepik szkolny
 • Smaczne, dwudaniowe obiady