SP 12 to szkoła z SERCEM

Nasza Szkoła dba o dobry rozwój każdego ucznia. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i odpowiednie przygotowanie do dalszej edukacji.  Uczniowie naszej szkoły co roku odnoszą sukcesy w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo dzieci i zapewnienie im odpowiedniej opieki. Oferujemy zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone przez nauczycieli specjalizujących się w dziedzinie terapii  pedagogicznej i pedagogiki specjalnej, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

 

Oprócz tego Szkoła zapewnia różnorodne zajęcia pozalekcyjne, m. in. z robotyki, językowe, szachowe, krawieckie, artystyczne, które rozwijają zainteresowania naszych uczniów. Podczas roku szkolnego organizujemy także wyjazdy zdrowotno-turystyczne oraz wycieczki dydaktyczno-turystyczne. W godzinach 6.45-16.15 oferujemy ciekawe i różnorodne zajęcia w świetlicy szkolnej. Codziennie gotujemy przepyszne dwudaniowe obiady. Nasi uczniowie mogą też korzystać z bogatego, pełnego nowości księgozbioru biblioteki szkolnej, codziennej opieki pielęgniarki szkolnej oraz dobrze zaopatrzonego sklepiku szkolnego. Do dyspozycji każdego dziecka jest szkolna szafka w kolorowej szatni.