NAUKA dla CIEKAWSKICH- zajęcia interdyscyplinarne (5)

21 listopada 2018r. odbyły się w Pałacu Młodzieży w Katowicach kolejne zajęcia w ramach projektu „Nauka dla Ciekawskich”.

Zajęcia z fizyki dotyczyły struktury gleby i magnetyzmu skał metalicznych. Na zajęciach z matematyki uczniowie wykonywali figury

przestrzenne obrazujące budowę okruchów glebowych.

 

Teks opracowała: p. U. Ryś-Sowińska