Nauka dla Ciekawskich 2019/2020- cykl warsztatów interdyscyplinarnych z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych.

W roku szkolnym 2019-2020 chętni uczniowie klas 5c, 6b i 6d będą brali udział w cyklicznych, co dwutygodniowych, popołudniowych warsztatach interdyscyplinarnych z zakresu nauk przyrodniczych pt. ” Nauka dla Ciekawskich”. Zajęcia organizują nauczyciele pracowni nauk matematyczno- przyrodniczych Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Plan i program zajęć „Nauka dla ciekawskich”  /biologia, chemia, fizyka, matematyka/

środa godz.14.30 – 16.45, II piętro

data tematyka
25.09.2019r. Poznajemy pracownie naukowe i Pałac Młodzieży. Zasady BHP.
9.10.2019r. Woda (pracownia fizyczno – matematyczna)
23.10.2019r. Woda (pracownia biologiczno – chemiczna)
6.11.2019r. Gleba (pracownia fizyczno – matematyczna)
20.11.2019r. Gleba (pracownia biologiczno – chemiczna)
4.12.2019r. Powietrze (pracownia fizyczno – matematyczna)
18.12.2019r. Powietrze (pracownia biologiczno – chemiczna)
29.01.2020r. Rośliny i zwierzęta (pracownia fizyczno – matematyczna)
12.02.2020r. Rośliny i zwierzęta (pracownia biologiczno – chemiczna)
26.02.2020r. Wzajemne powiązania (pracownia fizyczno – matematyczna)
11.03.2020r. Wzajemne powiązania (pracownia biologiczno – chemiczna)
25.03.2020r. Barwy i kształty (pracownia fizyczno – matematyczna)
8.04.2020r. Barwy i kształty (pracownia biologiczno – chemiczna)
29.04.2020r. Odpady (pracownia fizyczno – matematyczna)
13.05.2020r. Odpady (pracownia biologiczno – chemiczna)
27.05.2020r. Ciekawostki przyrodnicze (pracownia fizyczno – matematyczna)
2.06.2020r. Ciekawostki przyrodnicze (pracownia biologiczno – chemiczna)
9.06.2020r. Wielobój Ciekawskich

Wpis opracowała: p. U. Ryś-Sowińska