Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w SP12

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

wpis w: Aktualności | 0

Z wielką radością i satysfakcją informujemy Państwa, że wniosek złożony w zeszłym roku szkolnym (2017/2018) przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Aby przystąpić do programu, nasza szkoła musiała wnieść wkład własny w wysokości minimum 3.000 zł.  Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania w 2018 roku aż 15.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM – włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek, w maju poprosiliśmy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki.

W ramach pozyskanych środków mogliśmy kupić:

  • książki będące nowościami wydawniczymi;
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
  • książki do słuchania – audiobooki;
  • książki obrazkowe;
  • książki z powiększoną czcionką;
  • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach pozyskanych środków nie mogliśmy kupić:

  • podręczników;
  • słowników, encyklopedii;
  • filmów;
  • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostały ujęte w całościową listę, przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników oraz dostępność rynkową. Zgodnie z warunkami programu lista została zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

W sierpniu, po wpłynięciu dotacji na konto szkoły mogliśmy zrealizować to ogromne zamówienie na niemal 1000 książek. Z radością ogłaszamy, że wszystkie książki dotarły i aktualnie biblioteka szkolna opracowuje nowości żeby jak najszybciej znalazły się na półkach naszej biblioteki i w Waszych rękach.

Zaczęliśmy pracę od opracowywania nowiutkich lektur w tym roku szkolnym, część lektur już wypożyczyliście, niebawem będą gotowe  kolejne książki.

W czasie naszej bibliotecznej pracy nad książkami, będziecie mogli zapoznać się ze wszystkimi nowymi tytułami. Na ścianach korytarza szkolnego biblioteka zamieści Ilustrowany katalog nowości zakupionych w ramach dotacji, znajdziecie tam tytuł, okładkę oraz krótki opis treści każdej książki. W ten sposób, na przerwach możecie typować swoje bestsellery 🙂

Ten sam katalog znajdziecie i tutaj. Wasi rodzice też będą mogli go przeglądać.

Miłego czytania. 🙂

Ilustrowany katalog nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa