LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

wpis w: Aktualności | 0

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

UWAGA

W dniach 1 – 16 .04.2021r. rodzice/ prawni opiekunowie składają potwierdzenie oświadczenia woli przyjęcia do naszej placówki w sekretariacie szkoły ( druk na stronie szkoły ) lub poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@sp12chorzow.pl o treści

„Wyrażam wolę przyjęcia mojego dziecka (podać imię i nazwisko kandydata) do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 12  z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie w roku szkolnym 2021/2022″.

Przypominamy, że dzieci z rejonu są przyjęte do naszej placówki.

Do pobrania:

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Oświadczenie woli