Dzień Otwarty w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dąbrowie Górniczej

W dniu 28.02.2017r. klasa 6b brała udział w Dniu Otwartym w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Uczniowie i opiekunowie mogli zobaczyć i doświadczyć na czym polega praca z dziećmi i młodzieżą z rożnymi deficytami rozwojowymi.  Jedna grupa uczniów wzięła udział w lekcji pokazowej z języka polskiego dla osób niewidomych i niedowidzących. Inni mogli uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych i świetlicowych. Podczas oprowadzania po Ośrodku  trafiliśmy do sali tyflosensorycznej, gdzie doświadczyliśmy w jaki sposób osoby niewidome lub niedowidzące odbierają świat i w jaki sposób uczą się poznawać otaczający nas świat.  Nasz wyjazd okazał się dla uczniów bardzo pouczający i pełen nowych doświadczeń. Uczniowie z dużą otwartością pomagali w zajęciach, szczególnie z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz z dużym zrozumieniem i empatią podeszli do zagadnień związanych z szeroko pojętą niepełnosprawnością.

Tekst opracowała: p. Urszula Ryś-Sowińska