Ameryka Północna- urbanizacja- odpowiedzi rundy 13

Podaj nazwę zwianą z miastami i urbanizacją

1. BosWash, lub rzadziej BosNyWash

2. Slumsy (slamsy)

3. Dolina Krzemowa (Silicon Valley)

4. Megalopolis

5. Technopolia lub technopolis

6. Urbanizacja

7. Megamiasta

Źródło: Wikipedia