Wyjście do Planetarium- klasy 3

W dniu 10.11.2017r. uczniowie klas trzecich udali się do Planetarium Śląskiego. Uczniowie zasłuchali się w prelekcję pt. „Królestwo planet”.

Mogli  podziwiać urządzenie- projektor zwany „planetarium”,  które wyświetla położenie gwiazd i planet na niebie w rożnych porach roku.

Tekst opracowała: p. Urszula Ryś-Sowińska