Unia Europejska- runda 15, 5.05.2020r. – 18.05.2020r.

1. Jak nazywa się traktat założycielski Unii Europejskiej i kiedy został podpisany (dokładna data)?

2. Podaj imiona i nazwiska ojców- założycieli Unii Europejskiej.

3. Jak nazywał się traktat, który wygasł w 2002r, mający na celu złagodzenie braku zaufania i napięć po drugiej wojnie światowej? Uważany za podwaliny do utworzenia Unii Europejskiej.

4. Wymień państwa, które razem z Polską dołączyły do Unii Europejskiej w 2004r.

5. Jak nazywa się porozumienie z 1985 znoszące kontrole na granicach wewnętrznych państw sygnatariuszy?

6. W którym roku Polska objęła półroczną Prezydencję Rady Unii Europejskiej? W którym roku czeka Polskę następna prezydencja?

7. Wymień 5 głównych organów zarządzających Unią Europejską.

Wpis opracowała: p. U. Ryś-Sowińska