Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 informujemy, że wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

Szczegółowa lista została udostępniona na gazetce ściennej przy głównym wejściu do szkoły.

W dniach 13-26.04.2022 r. rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia do naszej placówki w formie zdalnej lub w sekretariacie szkoły (druk dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły – poniżej).

Przypominamy, że dzieci z rejonu są przyjęte do naszej placówki i nie ma potrzeby składania oświadczenia woli.

Oświadczenie woli.pdf

Oświadczenie woli.docx