Klasa IV

wpis w: Wykaz podręczników | 0

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
dla klasy IV


zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

 

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer

w wykazie MEN

1. Język polski Jutro pójdę w świat

+ zeszyt ćwiczeń

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

WSiP 868/1/2017
2. Matematyka Matematyka 4 z plusem

Podręcznik dla klasy czwartek szkoły podstawowej

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

M.Karpiński

P.Zarzycki

GWO 780/1/2017
3. Przyroda Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń

 M. Marko-Wowrowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

Nowa Era 863/2017
4. Historia Wczoraj i dziś.

Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

– bez ćwiczeń

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

Nowa Era 877/1/2017
5. Język angielski English Class A1

+ zeszyt ćwiczeń

S. Zervas

C. Bright

A. Tkacz

Pearson  840/1/2017
6. Plastyka Do dzieła.

Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

K. Ornak

J. Lukas

Nowa Era 779/1/2017
7. Muzyka Lekcja muzyki.

Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era  852/1/2017
8. Informatyka Teraz bajty.

Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

G. Koba  Migra 806/1/2017
9. Technika Technika na co dzień.

Podręcznik do techniki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

E. Bubak

E. Królicka

M. Duda

WSiP 850/2/2017
10. Religia Miejsca pełne BOGActw ks. K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

Jedność AZ-21-02/12-KI-1/12
11. Wychowanie
do życia
w rodzinie
bez podręcznika