Gatunki wymarłe na świecie- runda 15, 11.05.2021r.- 24.05.2021r.

Kłusownictwo, niszczenie siedlisk, zmiany klimatu – to tylko niektóre przyczyny wymierania gatunków, za które odpowiedzialny jest człowiek Piętno, jakie odcisnęliśmy na różnorodności biologicznej, powinno być dla nas ostrzeżeniem – na skraju wyginięcia jest około miliona gatunków roślin i zwierząt. Publikacją listy organizmów zagrożonych wyginięciem zajmuje się  Międzynarodowa Unia Ochrony. Po raz pierwszy ukazała się ona w 1963 roku. Od tamtej pory na listę trafiło prawie 60 tys. gatunków, z czego aż 20 tys. jest zagrożonych wyginięciem…

Na podstawie zdjęć i opisów – rozpoznaj gatunek zwierzęcia (wpisz nazwę dwuczłonową) należących na świecie dziś już do wymarłych…

  1. W przeszłości polowano na nie ze względu na ich skórę, wąsy, narządy i tłuszcz, a także odławiano je i sprzedawano do cyrków. To, w połączeniu z prześladowaniem przez rybaków i prawdopodobnie odstrzeliwaniem przez żołnierzy, spowodowało ich wyginięcie. Ostatni raz widziano je w latach pięćdziesiątych XX wieku.

2. Ostatni osobnik, występujący tylko na wulkanicznej wyspie św. Heleny na Atlantyku, został zaobserwowany w 1963 r. Uważa się, że jego zanik jest wynikiem poważnego zniszczenia jego naturalnych siedlisk po skolonizowaniu wyspy przez Europejczyków pod koniec XVI wieku. Prawdopodobnie do wyginięcia tego gatunku przyczyniły się również gatunki inwazyjne zawleczone na wyspę przez człowieka, takie jak afrykańska żaba szponiasta.

3. Słodkowodny płaz z mglistych lasów Kostaryki. Wyginął z wielu powodów –  m.in. globalne ocieplenie, choroby zakaźne i zanieczyszczenie powietrza odegrały w tym kluczową rolę. Dawniej gatunek pospolity, nie widziano go od 1989 roku.

4. To wymarły gatunek dużego ptaka występującego na Mauritiusie. Ostatnie ptaki tego gatunku zabito prawdopodobnie w 1662r. Do wymarcia przyczynił się odłów napływających na wyspę ludzi.

5. Ten ptak przypominał pingwina, ale nie był nawet blisko z nimi spokrewniony. Nasi przodkowie polowali na nie już 100 tysięcy lat temu, za to my zaczęliśmy odławiać je dla mięsa, jaj i puchu mniej więcej w VIII wieku naszej ery. Ostatni osobnik został zabity w 1844.

6. Ptak drapieżny. Charakteryzował się potężnymi szponami, wąską czaszką i stosunkowo krótkimi skrzydłami, co sugeruje, że był to ptak leśny. Gatunek wymarł około roku 1400, choć niektórzy twierdzą, że widywano go również w XIX wieku. Prawdopodobną przyczyną wymarcia było wytępienie wielkich nielotnych ptaków.

7. Gatunek żyjący w Afryce Południowej do XIX wieku. Został mocno wytrzebiony w czasach osadnictwa holenderskiego. Ostatni osobnik padł na wolności w 1878 roku, pięć lat później zmarł ostatni okaz żyjący w niewoli. Zwierzę to przez długi czas było tematem wielu naukowych prac i projektów, stając się m. in. pierwszym wymarłym zwierzęciem, którego kod genetyczny poddano badaniom.

Pytania opracowała: p. M. Fragsztajn