Zwyczaje, przesądy, religie Azji- runda 5, 17.11.2020r.- 30.11.2020r.

Co kraj, to obyczaj- zwyczaje, przesądy, religie Azji.

  1. Jak nazywa się opisane święto? Kiedy jest obchodzone?

Pewnego dnia, wkrótce po swoim oświeceniu, Budda wyruszył w drogę, by odnaleźć swoich dawnych uczniów i przekazać im swoje doświadczenia. Wydarzenie to można uznać za powstanie buddyzmu. Dzień ten stanowi więc uczczenie pierwszego nauczania Buddy. W tym dniu buddyści czytają świętą księgę.

2. Jak nazywa się opisane święto? Kiedy jest obchodzone?

To najważniejsze święto w Tybecie. Jest to tybetański Nowy Rok. Obchodzony jest przez trzy dni. Pierwszy dzień powinien być poświęcony rodzinie. Drugi i trzeci to natomiast okazja do spotkania z dalszymi krewnymi i przyjaciółmi. Wykonywane są czynności przywodzące na myśl oczyszczenie, odnowienie, oczekiwanie na nowe. Ludzie zakładają nowe ubrania, przygotowują specjalne potrawy, bielą budynki, tańczą i ucztują. Mnisi przyozdabiają klasztory i prowadzą religijne rytuały, przywołują opiekuńcze bóstwa.

3. Jak nazywa się opisane święto? Kiedy jest obchodzone? Jak długo trwa (dokładnie)?

To jedno z najważniejszych świąt muzułmańskich. Oznacza rezygnację z jedzenia w ciągu dnia – i to przez okres czterech tygodni. Post przerywany jest tylko pomiędzy zachodem, a wschodem słońca. Zwyczaj ten stanowi dla wszystkich muzułmanów czas wyjątkowy, to miesiąc szczególnego kontaktu z Bogiem, samodyscypliny i refleksji. Poszczący, doświadczając pragnienia i głodu, solidaryzują się z głodującymi na całym świecie. Miesiąc ten powinien być dodatkowo wypełniony modlitwą i dobrymi uczynkami.

4. Jak nazywa się ten obyczaj? W jakim państwie był stosowany?

Święta droga przez płomienie.  To wyjątkowa, acz okrutna praktyka pogrzebowa. W tym państwie śmierć męża dla żony oznaczała jedno – jej śmierć. Niezależnie, czy była to metafora przyszłego społecznego wyklęcia czy dosłowny rytuał samospalenia. Określenie to stosowano też wobec wdów, które dobrowolnie oddały życie na stosie pogrzebowym swojego małżonka.

5. Jaka religia została opisana?

Jest to  „Nauka Przebudzonego”. To system filozoficzny i religijny, który nie neguje ani nie afirmuje żadnego Boga. Założycielem tego nurtu był wywodzący się z książęcej rodziny indyjskiej Siddharth Gautama, żyjący od ok. 560 do 480 r.p.n.e. Jego podstawą są Cztery Szlachetne Prawdy, oraz Ośmioraka Ścieżka. Są to prawdy o: cierpieniu, przyczynie cierpienia, ustaniu cierpienia i ścieżce prowadzącej do ustania cierpienia.

6. Jak nazywa się opisany zwyczaj? W jakim państwie można spotkać taki zwyczaj?

Zwyczaj, w którym młodsza osoba przykłada rękę starszej od siebie osoby do swojego czoła. Jest to oznaka respektu i poszanowania dla starszych. Gest ten stosuje się przede wszystkim na przywitanie, ale także o 18:00. Dlaczego akurat o 18? Prawdopodobnie  dawniej o tej porze chłopi wracali z pola i w ten sposób witali gospodarza lub swych rodziców, okazując im tym samym szacunek.

7. Jaki rodzaj teatru jest opisany? Gdzie jest rozpowszechniony?

Styl cieniowanego teatru, w którym występują kukiełki – rzucając cień na podświetlony ekran. Przedstawienie prowadzi dalang, recytator tekstu i animator lalek. Teatr ten tradycyjnie miał on przekazywać tradycje i przesłania hinduskie i muzułmańskie. Przedstawieniu towarzyszy zespół gamelan, złożony z takich instrumentów jak gongi, bębny i instrumenty strunowe.

Źródło: internetowe strony www.

Wpis opracowała: p. U. Ryś-Sowińska