Zasady bezpieczeństwa w korzystaniu ze smartfonów, tabletów i komputerów dla dzieci i młodzieży.

wpis w: Aktualności | 0

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyniosła zmiany w wielu obszarach życia, w tym w działalności placówek oświatowych. W ostatnim czasie dominującą formą kształcenia uczniów stało się nauczanie zdalne wykorzystujące nowe technologie. Równie istotnym elementem w procesie nauczania jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas nauki w pracowniach komputerowych i multimedialnych.