Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 13 września odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Szkolnego naszej szkoły. Wyniki wyborów w roku szkolnym 2022/2023 przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca szkoły: Milena Kopeć kl. 8b
Zastępcy przewodniczącej: Jakub Żebrowski kl. 8a, Martyna Pietrzyk kl. 7b.

Nowo wybranym władzą SU gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. S. Trela