Wolontariat

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Wolontariusz – osoba działająca na zasadzie wolontariatu.

Cechy wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • umiejętność gospodarowania czasu
 • odwaga, empatia i otwartość
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • kultura osobista.

Cele Szkolnej Rady Wolontariatu:

 1. Niesienie pomocy innym.
 2. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
 3. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych. 
 4. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.
 5. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
 6. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów.
 8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 9. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:
 • wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze
 • organizowanie spotkań informacyjnych na spotkaniach Samorządu Uczniowskiego i  Szkolnego Koła Wolontariatu
 • przygotowanie gazetek tematycznych
 • popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza (5 grudnia, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r.).

Działania Szkolnej Rady Wolontariatu obejmują:
– na terenie szkoły:

 • organizacja i prowadzenie: Dzień Edukacji Narodowej, Mikołajki (świąteczny wystrój szkoły), Poczta „walentynkowa”
 • akcje Klubu Szkół UNICEF
 • pomoc koleżeńska w odrabianiu  lekcji uczniom słabszym
 • kawiarenka na balu karnawałowym
 • udział w akcjach charytatywnych: wspomaganie Fundacji „Pomóż i Ty” oraz innych
 • akcje na rzecz krajów rozwijających się po patronatem UNICEF.

– poza szkołą:

 • występy uczniów w zaprzyjaźnionych instytucjach,
 • udział w akcjach charytatywnych.

Spotkania Szkolnej Rady Wolontariatu odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 15:00 – 16:30 w sali 21.

Warto pomagać innym – może Ty też będziesz kiedyś potrzebować czyjejś pomocy! 🙂

Opracowała: mgr Daria Gruszczyńska

opiekun Szkolnej Rady Wolontariatu