Wielcy odkrywcy

wpis w: Aktualności | 0

WIELCY ODKRYWCY- to temat z którym przyszło się zmierzyć klasie 3a pracując metodą projektu.
Uczniowie w grupach wyszukiwali informacji, ciekawostek z różnych źródeł o życiu i twórczości
wielkich postaci takich jak: Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Ignacy Łukasiewicz, Maria Skłodowska
Curie, Ludwik Pasteur, Krzysztof Kolumb. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przedstawiały
przygotowane przez siebie informacje. Nie brakowało tutaj prezentacji, filmików, czy piosenek.
Zaangażowaniem również wykazali się rodzice, którzy umożliwili dzieciom wspólne popołudniowe
spotkania, a także służyli pomocą – za co serdecznie dziękujemy.
Wszystkie zgromadzone informacje, ilustracje oraz własne rysunki zostały zebrane w albumy, które
można podziwiać na wystawce klasowej w sali nr 7.


Opracowały: Wychowawczynie klasy 3a