String Art w wykonaniu klas 6a oraz 6b

Deska, gwoździe i nici – tylko tyle potrzeba, żeby rozpocząć przygodę. Podczas lekcji techniki powstały piękne obrazy bez użycia farb! Takie niestandardowe wykorzystywanie narzędzi zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości dało naszym uczniom i ich wyobraźni nieskończone możliwości, bo każda praca powstawała na swój własny sposób.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Opracowała: p. M. Górny