Rzecz o wychowaniu

Każdy z rodziców pragnie dobrze wychować swoje dzieci. W rzeczywistości jednak wielu z nas jest tak bardzo zajętych codziennymi sprawami, że wychowywanie schodzi na drugi plan. Wychowanie dzieci nie jest procesem biernym i powinno zajmować ważne miejsce w hierarchii wartości rodziców. Czy jesteśmy tego świadomi czy nie, większość rzeczy, które robimy jako rodzice, wpływa na nasze dzieci. Być rodzicem znaczy starać się nauczyć dziecko, jak być niezależnym i odpowiedzialnym dorosłym człowiekiem.

Nie sztuką jest przecież posiadać dziecko, sztuką jest je wychować na szczęśliwego, mądrego i dobrego człowieka. Być dobrym rodzicem nie znaczy pozwalać na wszystko, obsypywać prezentami, ulegać kaprysom czy żądaniom – być dobrym rodzicem to być z dzieckiem, towarzyszyć w zabawie, uczyć zasad, przekazywać wartości i pokazywać świat.

Rodziców w wychowaniu dzieci wspierają wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele. Służą pomocą i radą, niejednokrotnie oczekując tego samego od rodziców bo to oni znają swoje dzieci najlepiej. W trudzie wychowania warto kierować się zasadami, które pomogą nam osiągnąć założony cel, które ukażą nam wszystkich drogę postępowania.

Osobą, która niewątpliwie jest wielkim autorytetem w dziedzinie wychowania był Janusz Korczak. Ten teoretyk i praktyk wychowania, twórca oryginalnego systemu pracy z dziećmi, opartego na partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania mówił, że dobry wychowawca, to ten „ który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje…”

Jako badacz świata dzieci, pionier działań w dziedzinie diagnozowania wychowawczego oraz prekursor działań na rzecz praw dziecka-człowieka stworzył Dekalog Zasad Wychowywania.

Oto 10 ważnych rad od człowieka, który za dzieci oddał życie:

  1. Nie oczekuj, że Twoje dziecko będzie takim, jakim Ty chcesz żeby było. Pomóż mu stać się sobą, a nie Tobą.
  2. Nie żądaj od dziecka zapłaty za wszystko, co dla Niego zrobiłeś. Dałeś mu życie, jak On miałby Ci się odwdzięczyć? Ono da kiedyś nowe życie, a jego dziecko następne.
  3. Nie mścij się na dziecku za swoje krzywdy, żebyś na starość nie jadł suchego chleba. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.
  4. Nie patrz na Jego problemy z wysoka. Życie daje każdemu według jego sił i możesz być pewien, że dla Niego jest ono tak samo ciężkie jak dla ciebie, a może nawet i cięższe, gdyż nie ma jeszcze doświadczenia.
  5. Nie poniżaj!
  6. Nie zapominaj, że najważniejsze spotkania człowieka to spotkania z dziećmi. Zwracaj na nie więcej uwagi — nigdy nie wiemy, kogo spotykamy w dziecku.
  7. Nie zamęczaj się, jeśli nie możesz czegoś zrobić dla swojego dziecka. Po prostu zapamiętaj: dla dziecka zrobiono za mało, jeśli nie zrobiono wszystkiego, co było możliwe.
  8. Dziecko to nie tyran, który zawładnie całym twoim życiem. To nie tylko ciało i krew. To drogocenna czara, którą życie dało Ci do ochrony i rozpalenia w niej twórczego ognia. To uwłaszczona miłość matki i ojca, u których będzie rosnąć nie „nasze”, „własne” dziecko, ale dusza przekazana na przechowanie.
  9. Naucz się kochać cudze dziecko. Nigdy nie wyrządzaj mu tego, czego nie chcesz, by robiono Twojemu.
  10. Kochaj swoje dziecko takim, jakim jest — nieutalentowane, nieudane, dorosłe. Będąc z nim ciesz się! Chwile z dzieckiem to święto, które jeszcze u Ciebie trwa.

 

Kochani Rodzice, Wychowawcy, Nauczyciele bądźmy jak Korczak.

 

Tekst opracowała: p. Iwona Zając