ROZMNAŻANIE- runda 3, 8.10.2019r.- 21.10.2019r.

W przyrodzie wyróżniamy 2 dwa zasadnicze rodzaje rozmnażania: rozmnażanie płciowe i bezpłciowe.

W rozmnażaniu bezpłciowym występują różne jego typy np. pączkowanie, przez podział, przez fragmentację plechy, przez zarodniki, rozłogi, cebule, bulwy itd. W rozmnażaniu płciowym występuje: rozdzielnopłciowość, obojnactwo, dzieworództwo..

Rozpoznaj co to za organizm (podaj jego nazwę)  i dopisz, jak się rozmnaża wg przykładowego wzoru:

np. paproć zwyczajna – bezpłciowo, przez zarodniki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Autor pytań: p. M. Fragsztajn