REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

wpis w: Aktualności | 0

KLASA PIERWSZA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi Chorzowie ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły lub wnioski dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dotyczące zapisu dzieci do szkoły przyjmowane są od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej (www.sp12chorzow.pl) lub w sekretariacie szkoły.

Wnioski dla dzieci spoza rejonu szkoły przyjmowane są do 16 marca 2020r. Naukę w klasie pierwszej mogą również rozpocząć dzieci 6-letnie (rocznik 2014), które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne.

REJON SZKOŁY OBEJMUJE WSZYSTKIE NUMERY DOMÓW NA ULICACH:

ALEKSANDRA FREDRY

BOLESŁAWA PRUSA

DOJAZDOWA

GRABOWA

JARZĘBINOWA

JESIONOWA

JOACHIMA  LELEWELA

JODŁOWA

KASZTANOWA

KAZIMIERZA TETMAJERA

KLONOWA

LIPOWA

NIEDŹWIEDZINIEC

ODRODZENIA

OLCHOWA

POD IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE

PRZEŚWIT

SKRAJNA

WŁADYSŁAWA ORKANA

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, przyjmowane są do oddziałów integracyjnych poza rekrutacją poprzez skierowane wydane przez Prezydenta Miasta Chorzów Wzór wniosku, który należy złożyć w Wydziale Edukacji można pobrać ze strony Urzędu Miasta Chorzów lub szkoły (www.sp12chorzow.pl) lub w sekretariacie szkoły.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Lp. Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin 
w postępowaniu uzupełniającym
1 ZŁOŻENIE WNIOSKU o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 do 16 marca 2020r. od 20 do 30 kwietnia 2020r.
2 WERYFIKACJA przez komisję rekrutacyjną WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym od 2 do 30 marca 2020r. od 20 kwietnia do 15 maja  2020r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 2 kwietnia 2020r. godzina 9.00 18 maja 2020r., godzina 9.00
4 POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA kandydata WOLI PRZYJĘCIA w postaci pisemnego oświadczenia od 2 do 15 kwietnia 2020r.   od 18 do 25 maja 2020r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 kwietnia 2020r. godz. 9.00   27 maja 2020r.,
godzina 9.00

17 kwietnia 2020 roku, godzina 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w szkole

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.).

KONTAKT

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły czynny  7.00 – 15.00

tel. 32 24 61 115   lub  500 825 866

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY –  27 LUTEGO 2020r. godz. 17.00

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie woli

Skierowanie do kształcenia specjalnego

Wniosek – kandydaci poza rejonem

Zgłoszenie – kandydaci z rejonu

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/607/17 – kryteria do kl. I