Rekrutacja 2017

wpis w: Aktualności | 0
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie przyjmuje wnioski rodziców dzieci z rocznika 2011

AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA, którzy chcą kontynuować realizację obowiązku przedszkolnego

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2017/2018.

 

Termin przyjmowania wniosków: do 6 kwietnia 2017r.

Wnioski można otrzymać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub pobrać z pliku WNIOSEK-KONTYNUACJA na stronie internetowej (www.sp12chorzow.pl)

 

Rekrutacja elektroniczna na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym odbędzie się w  terminie: 18 kwietnia 2017r – 28 kwietnia 2017r

poprzez stronę internetową www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

 

12 maja 2017r -9.00- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 maja 2017r – 17 maja 2017r – potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania

23 maja 2017r – 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

KLASA PIERWSZA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi Chorzowie ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2017/2018.

Rekrutacja uczniów rozpoczyna się od 4 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia lub wnioski dotyczące zapisu dzieci do szkoły będą przyjmowane od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły lub wnioski dla dzieci zamieszkałych poza obwodem dostępne są

na stronie internetowej (www.sp12chorzow.pl) lub w sekretariacie szkoły.

Do oddziałów integracyjnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, jak również poza jej obwodem,

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, skierowane przez Prezydenta Miasta Chorzów.

Naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć dzieci 6-letnie (rocznik 2011), które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne.

 

REJON SZKOŁY OBEJMUJE WSZYTKIE NUMERY DOMÓW NA ULICACH:

ALEKSANDRA FREDRY

BOLESŁAWA PRUSA

DOJAZDOWA

GRABOWA

JESIONOWA

JOACHIMA LELEWELA

JODŁOWA

KASZTANOWA

KAZIMIERZA TETMAJERA

KLONOWA

LIPOWA

NIEDŹWIEDZINIEC

ODRODZENIA

OLCHOWA

POD IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE

PRZEŚWIT

SKRAJNA

WŁADYSŁAWA ORKANA

 

 

Dyrektor Szkoły

Hanna Gościniak

 

DO POBRANIA:

Oddział Przedszkolny

Zgłoszenie do szkoły - dziecko z obwodu

Wniosek o przyjęcie do szkoły - dziecko spoza obwodu

Terminy rekrutacji - Oddział Przedszkolny Terminy rekrutacji - klasy pierwsze poza obwodem

Oświadczenie woli